دانلود آهنگ Cosmic Rider از توماس اندرس

آهنگ زیبای Cosmic Rider توماس اندرس (خواننده گروه مدرن تالکینگ)

آهنگ سوار کیهانی از توماس اندرس

Download Music Cosmic Rider By Thomas Anders


متن و ترجمه آهنگ Cosmic Rider توماس اندرس

احساس می کنم مثل یک فرشته در بهشت ​​هستم

I’m feeling like an angel in heaven

آرزوهای تنها من تا هفت می گذرد

My lonely dreams are counting to seven

خاطراتم برای همیشه ماندگار هستند

My memories are staying forever

روز و شب (روز و شب)

Day and night (day and night)

آه ، نمی بینی قلبم گریه می کند

Oh, can’t you see that my heart is crying

آه ، بانو لای ، من صادقانه می میرم

Oh, Lady Lay, I’m honestly dying

من به شما قول می دهم که به تلاش خود ادامه می دهم

I promise you that I keep on trying

عمیق درون (اعماق درون)

Deep inside (deep inside)

دارم از احساس می میرم

I’m dying in emotion

برای شما امشب

For you tonight

من یک سوار کیهانی هستم که در آسمان بالا می روم

I’m a cosmic rider up in the sky

من تنها یک بازمانده هستم ، آنقدر بلند پرواز می کنم

I’m a sole survivor, I fly so high

نه عزیزم ، من دوباره متولد شدم

No, baby, I’m born again

نه ، امشب دوباره متولد شدم

No, born again tonight

از مریخ تا مشتری و برگشت

From Mars to Jupiter and back

به دنبال تو می گردم ، اوه ، خیلی خشک است

I search for you, oh, it’s so dry

اوه ، سوار کیهانی برای همه زمان ها

Oh, cosmic rider for all time

تو مال من خواهی بود

You will be mine

اوه عزیزم تو تنها و تنها من خواهی بود

Oh, baby, you will be my one and only

نمی توانم رها شوم و احساس کنم خیلی تنها است

I can’t let go and feeling so lonely

اوه ، به من قول بده که منتظر من هستی

Oh, promise me you’re waiting for me

روز و شب (روز و شب)

Day and night (day and night)

من جلوی خودم را می گیرم پس راحت آن را پایین بیا

I’m holding back so take it down easy

شما این شانس را خواهید داشت که عزیزم مرا رها کنید

You’ll have the chance so baby release me

من یک عمر دوستت دارم ، باور کن

I’ll love you for a lifetime, believe me

عمیق درون (اعماق درون)

Deep inside (deep inside)

من برای فداکاری گریه می کنم

I’m crying for devotion

برای شما امشب

For you tonight

من یک سوار کیهانی هستم که در آسمان بالا می روم

I’m a cosmic rider up in the sky

من تنها یک بازمانده هستم ، آنقدر بلند پرواز می کنم

I’m a sole survivor, I fly so high

نه عزیزم ، من دوباره متولد شدم

No, baby, I’m born again

هیچ امشب دوباره متولد نشده است

No born again tonight

از مریخ تا مشتری و برگشت

From Mars to Jupiter and back

به دنبال تو می گردم ، اوه ، خیلی خشک است

I search for you, oh, it’s so dry

اوه ، سوار کیهانی برای همه زمان ها

Oh, cosmic rider for all time

تو مال من خواهی بود

You will be mine

و من یک سوار کیهانی هستم که در آسمان قرار دارم

And I’m a cosmic rider up in the sky

و من تنها بازمانده هستم ، آنقدر بلند پرواز می کنم

And I’m a sole survivor, I fly so high

نه عزیزم ، من دوباره متولد شدم

No, baby, I’m born again

نه ، امشب دوباره متولد شدم

No, born again tonight

از مریخ تا مشتری و برگشت

From Mars to Jupiter and back

به دنبال تو می گردم ، اوه ، خیلی خشک است

I search for you, oh, it’s so dry

اوه ، سوار کیهانی برای همه زمان ها

Oh, cosmic rider for all time

تو مال من خواهی بود

You will be mine

از مریخ تا مشتری و برگشت

From Mars to Jupiter and back

به دنبال تو می گردم ، اوه ، خیلی خشک است

I search for you, oh, it’s so dry

اوه ، سوار کیهانی برای همه زمان ها

Oh, cosmic rider for all time

تو مال من خواهی بود

You will be mine


دانلود آهنگ Cosmic Rider از توماس اندرس با لینک مستقیم