دانلود آهنگ خانم گل آی خانم گل ابی

اهنگ خانم گل آی خانم گل ابی

EBI KHANOOM GOOL

خانم گل آی خانم گل

برام سخته تحمل

قدمهات روی چشمام بیا به اینور پل

از این گوشه دنیا

تا اون گوشه دنیا

چشام بسته برات پل

خانم گل آی خانم گل

از اون روز که جدایی

من رو به گریه انداخت

برات بارون چشمام پل رنگین کمون ساخت

خانم گل آی خانم گل

برام سخته تحمل

قدمهات روی چشمام

بیا به اینور پل
به یادت که می افتم

می لرزه دل و دستم هزار داد میزنم

داد هنوز عاشقت هستم

یه روز تو باغ پائیز تو رو تکی دیدم

زدی ریشه تو قلبم تو رو به جون خریدم

من از خرابه دل برات گلخونه ساختم

بهارو با تو دیدم به بوی تو شناختم
خانم گل آی خانم گل برام سخته تحمل

قدمهات روی چشمام بیا به اینور پل

بهار وقتی بهاره که بوی تو داره

وگر نه مثل هرسال خزون انتظاره

دلم امیدواره اگر چه گله داره

که برگردی دوباره روزا رو می شماره

میدونم که تو امروز پشیمونتری از من

بیا که دیره فردا واسه به هم رسید

خانم گل آی خانم گل برام سخته تحمل

قدمهات روی چشمام بیا به اینور پل

از این گوشه دنیا تا اون گوشه دنیا

چشام بسته برات پل خانم گل آی خانم گل

خانم گل آی خانم گل برام سخته تحمل

قدمهات روی چشمام بیا به اینور پل