دانلود آهنگ گل های شمعدانی از علیرضا افکاری

آهنگ گل های شمعدانی همه شکل تو هستند علیرضا افکاری

Download Music Golhaye Shamdani Alireza Afkari


متن آهنگ گل های شمعدانی علیرضا افکاری

گل های شمعدانی همه شکل تو هستند

رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند

تا طاق ابروی بت من تا به تا شد

 دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند

یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و

وقت سحر این خانه لبریز تو شد

شیرین بیان حلوای تر

امشب تمام عاشقان را دست به سر کن

 یک امشبی با من بمان با من سحر کن

بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را

 کج کن کلاه دستی بزن مطرب خبر کن

امشب تمام عاشقان را دست به سر کن

 یک امشبی با من بمان با من سحر کن

بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را

 کج کن کلاه دستی بزن مطرب خبر کن

تو میر عشقی تو میر عشقی عاشقان بسیار داری

پیغمبری با جان عاشق با جان عاشق کار داری

یک چکه ماه افتاده بر یاد تو

 و وقت سحر این خانه لبریز تو شد

شیرین بیان حلوای تر

امشب تمام عاشقان را دست به سر کن

 یک امشبی با من بمان با من سحر کن

بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را

کج کن کلاه دستی بزن مطرب خبر کن

امشب تمام عاشقان را دست به سر کن

 یک امشبی با من بمان با من سحر کن

بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را

کج کن کلاه دستی بزن مطرب خبر کن

دانلود آهنگ علیرضا افکاری به نام گل های شمعدانی

دانلود آهنگ گل های شمعدانی همه شکل تو هستند علی زندوکیلی

آهنگ گل های شمعدانی همه شکل تو هستند علی زندوکیلی

متن آهنگ گل های شمعدانی همه شکل تو هستند علی زند وکیلی

گل های شمعدانی همه شکل تو هستند

رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند

تا طاق ابروی بت من تا به تا شد

 دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند

یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر

 این خانه لبریز تو شد شیرین بیان حلوای تر

امشب تمام عاشقان را دست به سر کن

 یک امشبی با من بمان با من سحر کن

بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را

کج کن کلاه دستی بزن مطرب خبر کن

امشب تمام عاشقان را دست به سر کن

 یک امشبی با من بمان با من سحر کن

بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را

کج کن کلاه دستی بزن مطرب خبر کن

تو میر عشقی تو میر عشقی عاشقان بسیار داری

پیغمبری با جان عاشق با جان عاشق کار داری

یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر

 این خانه لبریز تو شد شیرین بیان حلوای تر

امشب تمام عاشقان را دست به سر کن

یک امشبی با من بمان با من سحر کن

بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را

 کج کن کلاه دستی بزن مطرب خبر کن

امشب تمام عاشقان را دست به سر کن

 یک امشبی با من بمان با من سحر کن

بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را

کج کن کلاه دستی بزن مطرب خبر کن

دانلود آهنگ گلهای شمعدانی علی زندوکیلی