دانلود و متن اهنگ بماند هنوز تو فکرتم مهدی احمدوند

متن اهنگ بماند هنوز تو فکرتم مهدی احمدوند

تو رفتیو سهمم از عشقت غمه
سر قلبم هرچی بیاد حقمه
یه لحظه از عشق تو غافل شدم
جنونو رها کردم عاقل شدم
تو که رفتی عقل از سر من پرید
نمیشه که عشق از مغازه خرید
تو رفتیو قلب من افسرده شد
دعا های دشمن براورده شد
بماند هنوز تو فکرتم
نیفتاده عشقت از سرم
تو رفتیو خنده با تو رفت
بماند خودم مقصرم
بماند هنوز تو فکرتم
دلتنگ صدای خندتم
بماند چی میکشم شبا
خودم با خودم تو خلوتم
هنوز عطر تو توی این خونه هست
چرا اشک من دستو پاتو نبست
دل اتیش گرفت از نبود تو سوخت
دلم رو دلت خیلی ارزون فروخت
دلم ابرو طوفانه حال هواش
دلم به نبود تو عادت نداشت
چرا اشک من روت مؤثر نبود
چون هیچکی به جز من مقصر نبود
بماند هنوز تو فکرتم
نیفتاده عشقت از سرم
تو رفتیو خنده با تو رفت
بماند خودم مقصرم
بماند هنوز تو فکرتم
دلتنگ صدای خندتم
بماند چی میکشم شبا
خودم با خودم تو خلوتم