دانلود آهنگ شمع و پروانه منم رسوای زمانه منم شکیلا

آهنگ رسوای زمانه منم شکیلا


آهنگ همه یار دارند و بی یار ماییم شکیلا – کلیک کنید

آهنگ تو خاموشی خونه خاموشه شکیلا – کلیک کنید

آهنگ وقتی میای صدای پات  شکیلا – کلیک کنید


https://www.instagram.com/musickhob.ir

متن آهنگ شمع و پروانه منم شکیلا

شمع و پروانه منم

مسته میخانه منم

رسوای زمانه منم

دیوانه منم

رسوای زمانه منم

دیوانه منم

یار پیمانه منم

از خود بیگانه منم

رسوای زمانه منم

دیوانه منم

چون باد صبا دربه درم

با عشق وجنون هم سفرم

شمع شب بی سحرم

از خود نبود خبرم

رسوای زمانه منم

دیوانه منم

تو ای خدای منم

شونو نوای منم

زمین و آسمان تو می لرزد

به زیر پای من

مه وستاره و ن تو می گرید به ناله های من

رسوای زمانه منم

دیوانه منم

رسوای زمانه منم

دیوانه منم

وای ازاین شیدا دل من

مست بی پروا دل من

سرمایه سودا دل من

رسوا دل من شیدا دل من

ناله ی تنها دل من

شام بی فردا دل من

مجنون هر صحرا دل من

رسوا دل من شیدا دل من