دانلود آهنگ الا و بلا فقط حال تو با ما خوشه سینا پارسیان و پرستو

آهنگ جدید سینا پارسیان و پرستو الا و بلا

متن آهنگ الا و بلا که فقط حال تو با ما خوشه سینا پارسیان و پرستو

حرفای جدید میزنی
عذر و بهونه تا کی؟!
نفس کَسیو بگیری مگه زنده میمونه تا کی؟!
حرفای جدید می زنی
قانونای نانوشته
اون آینه رو بده ببینم رو پیشونیم چیا نوشته؟!
زیر گوش من میخوندی …
اِلّا و بِلّا که فقط حال تو با ما خوشه
اِلّا و بِلّا هرجا با هم باشیم اونجا خوشه
اِلّا و بِلّا تو که خوش باشی یه دنیا خوشه
یادته چیا میگفتی؟ زیر گوش من میخوندی
اِلّا و بِلّا که فقط حال تو با ما خوشه
اِلّا و بِلّا هرجا با هم باشیم اونجا خوشه
اِلّا و بِلّا تو که خوش باشی یه دنیا خوشه
یادته چیا میگفتی؟ زیر گوش من میخوندی …
نه دیگه نمیشناسم
این کسی که هستیو
حُرمتو شکستیو
دیگه واسه آشتی دیره!
کاش اینو میفهمیدی
آدمی که تلخه بات
خوبتو میخواد که داد میزنه صداش میگیره
اِلّا و بِلّا که فقط حال تو با ما خوشه
اِلّا و بِلّا هرجا با هم باشیم اونجا خوشه
اِلّا و بِلّا تو که خوش باشی یه دنیا خوشه
یادته چیا میگفتی؟ زیر گوش من میخوندی …
اِلّا و بِلّا که فقط حال تو با ما خوشه
اِلّا و بِلّا هرجا با هم باشیم اونجا خوشه
اِلّا و بِلّا تو که خوش باشی یه دنیا خوشه
یادته چیا می گفتی؟ زیر گوش من …