دانلود آهنگ ای دل تو ندانستی ز تو تنها دردی ماند ای مونس جان با من همایون شجریان

آهنگ ز تو تنها دردی ماند ای مونس جان با من همایون شجریان

دانلود آهنگ ای دل تو ندانستی ز تو تنها دردی ماند ای مونس جان با من همایون شجریان

 

متن آهنگ ای دل تو ندانستی قدر گل و بستان را همایون شجریان

ای دل تو ندانستی ای دل تو ندانستی

تو ندانستی قدر گل و بستان را

بیهوده چه می نالی چه می نالی

بیهوده چه می نالی بیداد زمستان را

ای دل تو ندانستی قدر گل و بستان را

بیهوده چه می نالی بیداد زمستان را

گل خرم و سرو آزاد بلبل همه در فریاد

گل خرم و سرو آزاد بلبل همه در فریاد

الحق که ستم کردند مرغان مرغان خوش الحان را

در فصل گلم آن کو در کنج قفس افکند

می برد ز یادم کاش شب های گلستان را

تنها ز تو دردی ماند ای مونس جان با من

خواهم که نخواهم هیچ با درد تو درمان را