دانلود آهنگ من از کجا عشق از کجا همایون شجریان

آهنگ من از کجا عشق از کجا همایون شجریان

متن آهنگ عشق از کجا همایون شجریان

ای عاشقان ای عاشقان من از کجا عشق از کجا

ای بیدلان ای بیدلان من از کجا عشق از کجا

گشتم خریدار غمت حیران به بازار غمت

جان داده در کار غمت من از کجا عشق از کجا

ای مطربان ای مطربان بر دف زنید احوال من

من بی دلم من بی دلم من از کجا عشق از کجا

عشق آمده است از آسمان تا خود بسوزد بد گمان

عشق است بلای ناگهان من از کجا عشق از کجا