دانلود آهنگ با خودم بدون تو چیکار کنم تصویر شادمهر عقیلی

آهنگ تصویر شادمهر عقیلی

متن آهنگ با خودم بدون تو چیکار کنم شادمهر عقیلی

با خودم بدون تو چیکار کنم
میدونم چی پیشرومونه ولی
چجوری باید ازش فرار کنم
هرچی که پشت سرت یه روز شکست
ساختنش شاید یه عمر طول بکشه
گاهی هر کاری کنی فایده ای نداره
مثه اولش نمیتونه بشه
هر دفعه برای رو به رو شدن با قلبم
دنبال اونی که میشناختم ازت میگردم

رو به روی من یه تصویر هزار تیکه شدست
که با هر بار رفتنت یه تیکه شو گم کردم
هر دفعه غریبه تر می بینمت تو چجوری این همه عوض شدی
با کی دارم اشتباه میگیرمت
هرچی که پشت سرت یه روز شکست
ساختنش شاید یه عمر طول بکشه
گاهی هر کاری کنی فایده ای نداره
مثه اولش نمیتونه بشه