آهنگ هیچ کس در این دنیا مرا درکم نکرد ای مردمان سالار عقیلی

آهنگ هیچ کس در این دنیا مرا درکم نکرد ای مردمان سالار عقیلی


متن آهنگ هیچ کس در این دنیا مرا درکم نکرد ای مردمان سالار عقیلی

هیچ کس در این دنیا مرا درکم نکرد ای مردمان

دریای افکارم کجا در کوزه گنجد این زمان

پاییز و برگ ریزان شدم از هجر و مرگ نوبهار

از ریشه می سوزد دلم در سوز سرد این خزان

♪♪♪

تنها پناه دیده ام شد گریه های نیمه شب

از دیده می جوشد مرا سیلاب اشک خونفشان

دردم چو پنهان می کنم از مردمان بی خبر

بنگر چه رسوا می کند مژگان خیس دیدگان

♪♪♪

دریا بگو با کهکشان اسرار ماه بی نشان

تا خون بگرید آسمان از راز اقیانوس جان

♪♪♪

بر برگ لاله می نوشت اشکم حدیث عشق دوست

داغش بروید در کویر از ناله های بی کران


دانلود آهنگ هیچ کس در این دنیا مرا درکم نکرد ای مردمان سالار عقیلی