دانلود و متن آهنگ دوست دارم شب که میشه نگاه توام راغب

آهنگ دوست دارم شب که میشه نگاه توام راغب

دانلود و متن آهنگ دوست دارم شب که میشه نگاه توام راغب

متن اهنگ دوست دارم ولی با ترس و پنهانی که راغب

دوست دارم ولی با ترس و پنهانی که

پنهان کردن یک عشق یعنی اوج ویرانی
دوست دارم … ولی با ترس و پنهانی
دلم رنج عجیبی میبرد از دوریت اما

نجابت میکند مانند بانوهای ایرانی
دوست دارم غم این جمله را دیدی