دانلود و متن اهنگ اگرین دلشاد به یادم که

دانلود اهنگ اگرین دلشاد به یادم که

دانلود و متن اهنگ اگرین دلشاد به یادم که

متن اهنگ اگرین دلشاد به یادم که

ئەم ماڵە هەژاریمە بەسەرما نەڕوخێنی نەتۆری

سەر لە خۆم لە ماڵ و مناڵم نەشێوێنی نەتۆری

ئەم ماڵە بەبۆنەی تۆوە بەرپایە ئەزیزم ئەزیزم

لانەیەکی فەقیرانەیە لێمی نەشێوێنی نەتۆری

نەتۆری کچێ نەتۆری

بیللا نیەسم تاقەتی دوری

وەڵا نیەسم تاقەتی دوری

تۆ بڵێ شاخی مار شیری مەلیچک بۆت ئەسێنم نەتۆری

تۆ گیانو بوێ هەر بەخودا بۆت دەرەهێنم نەتۆری

بەو شەرتە کە دیسان وەکو جاران تۆ لە لام بی ئەزیزم

ئاوازی هەزار بولبولی شەیدات بۆ ئەخوێنم نەتۆری

نەتۆری کچێ نەتۆری

بیللا نیەسم تاقەتی دوری

وەڵا نیەسم تاقەتی دوری

بەینی منو تۆ حەیفە کەتێکی بشکێنن نەتۆری

مەیڵانە کەدڵ ئێمە لەیەکتر بڕەوێنن نەتۆری

گوێ مەگرە لە تانە و تەشەری خێڵی بەخێڵان ئەزیزم

ڕۆژێک نیە سەد لانە لە سەد لا نەشێوێنن نەتۆری

نەتۆری کچێ نەتۆری

بیللا نیەسم تاقەتی دوری

وەڵا نیەسم تاقەتی دوری