دانلود آهنگ جدید فاطمه مهلبان مرا دیوانه کردی

آهنگ فاطمه مهلبان مرا دیوانه کردی


دانلود آهنگ جدید ته منه یاری فاطمه مهلبان _ کلیک کنید


متن آهنگ مرا دیوانه کردی فاطمه مهلبان

عشقم چرا با ناز تو با افسون و لبخندی به جانم شعله افکندی

مرا دیوانه کردی ، مرا دیوانه کردی

امشب که با ناله غمت در دیده میماند دلم در سینه مینالد

مرا دیوانه کردی ، مرا دیوانه کردی

مرا ای دل دیوانه کردی ، مرا ای دل دیوانه کردی ،

مرا ای دل دیوانه کردی ، مرا ای دل دیوانه کردی

اشکی که ریزد به دیده ی غم آهی که خیز به سینه ی من

رنج تمنّا ندارم ، رنج تمنّا ندارم تو آن گل مریم سپیدی

بیتو دلم شوری و امیدی دیگر به دنیا ندارم ، دیگر به دنیا ندارم

رفتی مرا تنها زِ دست غم رها کردی به جان من خطا کردی

مرا دیگر نخواهی ، مرا دیگر نخواهی

پیدا شدی با غم دل از جامه شرابِ من

 از این حال خراب من بگو دیگر چه خواهی

، بگو دیگر چه خواهی

چرا با من جفا کردی به جان من خطا کردی

 زِ دست غم رها کردی ببین با من چه ها کردی

ببین با من چه ها کردی


کلیپ آهنگ مرا دیوانه کردی فاطمه مهلبان