دانلود آهنگ ساقی بیا که عشق ندا میکند بلند محمدرضا شجریان

آهنگ ساقی بیا که عشق ندا میکند بلند محمدرضا شجریان

متن آهنگ محمدرضا شجریان ساقی بیا که عشق ندا میکند بلند

ساقی بیا؛ که عشق ندا میکند بلند

کان کس که گفت قصه ما هم ز ما شنید…

ساقی بیا؛ که عشق ندا میکند بلند

کان کس که گفت قصه ما هم ز ما شنید…