آهنگ نمیشه نمیشه چه کنم این دلم راضی نمیشه فاطمه مهلبان

آهنگ نمیشه نمیشه چه کنم این دلم راضی نمیشه فاطمه مهلبان


دانلود آهنگ جدید ته منه یاری فاطمه مهلبان _ کلیک کنید


متن اهنگ نمیشه فاطمه مهلبان

دل از عشقش دگر کندم رفتم بار سفر بندم

ولی دیدم بازم مثل همیشه

نمیشه نمیشه چه کنم این دلم راضی نمیشه

خواهم با جفاهی خزان سازم بهارش

خواهم چون نسیمی گریزم از کنارش

اما باز دوباره نمی دونم چی میشه

نمیشه نمیشه چه کنم این دلم راضی نمیشه

متن نمیشه فاطمه مهلبان

پس از این بی وفایی ها نمی خواهم تورا هرگز

تو باش و هرچه خواهی کن که من رفتم خداحافظ

نمیشه نمیشه چه کنم این دلم راضی نمیشه

نمیشه نمیشه چه کنم این دلم راضی نمیشه

خواهم با جفاهی خزان سازم بهارش

خواهم چون نسیمی گریزم از کنارش

اما باز دوباره نمی دونم چی می شه؟

نمیشه نمیشه چه کنم این دلم راضی نمیشه

پس از این بی وفایی ها نمیخواهم تو را هرگز

تو باش و هرچه خواهی کن که من رفتم خداحافظ

نمیشه نمیشه چه کنم این دلم راضی نمیشه