دانلود آهنگ محسن چاوشی دلبر ریمیکس

ریمیکس آهنگ دلبر صنمی شیرین محسن چاوشی

متن آهنگ دلبر صنمی شیرین شیرین صنمی دلبر محسن چاوشی

بستد دل و دین از من از من دل و دین

بستد کافر نکند چندین چندین نکند کافر

دو رخ چو قمر دارد دارد چو قمر دو رخ

عنبر ز قمر رسته رسته ز قمر عنبر

چشمش ببرد دل ها دل ها ببرد چشمش

باور نکند خلق آن خلق آن نکند باور

حیران شده و عاجز عاجز شده و حیران

بتگر ز رخش چون بت چون بت ز رخش بتگر

دلبر صنمی شیرین شیرین صنمی دلبر

آذر به دلم بر زد بر زد به دلم آذر

عاشق شده ام بر وی بر وی شده ام عاشق

یکسر دل من او برد برد او دل من یکسر

دانلود آهنگ محسن چاوشی دلبر

آهنگ دلبر صنمی شیرین شیرین صنمی دلبر محسن چاوشی

متن آهنگ دلبر صنمی شیرین شیرین صنمی دلبر محسن چاوشی

دلبر صنمی شیرین شیرین صنمی دلبر

آذر به دلم برزد برزد به دلم آذر

بستد دل و دین از من از من دل و دین بستد

کافر نکند چندین چندین نکند کافر

دورخ چو قمر دارد دارد چو قمر دورخ

عنبر ز قمر رسته رسته زقمر عنبر

چوگان سر زلفش زلفش ز سر چوگان

چنبر همه در جوشن جوشن همه در چنبر

هرگز به صفت چون او چون او به صفت هرگز

آذر نکند نقشی نقشی نکند آذر

چشمش ببرد دلها دلها ببرد چشمش

باور نکند خلق آن خلق آن نکند باور

حیران شده و عاجز عاجز شده و حیران

بنگر ز رخش چون بت چون بت ز رخش بنگر

عاشق شده ام بر وی بر وی شده ام عاشق

یک سر دل من اوبردبرد او دل من یک سر

نالم ز رخش دایم دایم ز رخش نالم

داور ندهد دادم دادم ندهد داور

گریان من و او خندان خندان من و او گریان

لاغر من و او فربه فربه من و او لاغر

منت به سرم برنه برنه به سرم منت

ساغر به کفم بر نه برنه به کفم ساغر

ژاله همه شب بارد بارد همه شب ژاله

بی مر به جهان لولو لولو به جهان بی مر

بلبل به فغان آمد آمد به فغان بلبل

از بر شده بین ناله اش ناله اش شده بین از بر

رفته به سفر یارم یارم به سفر رفته

ایدر چه کنم تنها تنها چه کنم ای در