دانلود آهنگ شعله ور همایون شجریان | همراه با متن و پخش آنلاین | موزیک خوب

شعله ور

همایون شجریان

01/27/2021

موزیک ویژه تک موزیک

دانلود آهنگ شعله ور همایون شجریان | همراه با متن و پخش آنلاین | موزیک خوب

آهنگ خدایا رحم کن بر من پریشان وار می گردم همایون شجریان


متن آهنگ شعله ور همایون شجریان

نه من بیهوده گرد کوچه و بازار میگردم

مذاق عاشقی دارم پی دیدار میگردم

خدایا رحم کن بر من پریشان وار می گردم

خطا کارم گناهکارم به حال زار می گردم

شراب شوق می نوشم به گرد یار می گردم

سخن مستانه می گویم ولی هوشیار می گردم

گهی خندم گهی گریم گهی افتم گهی خیزم

غلام شمس تبریزم قلندروار می گردم


دانلود آهنگ شعله ور همایون شجریان