دانلود آهنگ روزا با تو زندگی رو ابی مداد رنگی ابی

آهنگ روزا با تو زندگی رو پر از قشنگی میبینم ابی

متن آهنگ مداد رنگی ابی

روزا با تو زندگی رو پر از قشنگی میبینم

شبا به یاد تو همش خوابای رنگی میبینم

چشم تو رنگ عسل توی چشم تو نگاه مثل شاه بیت غزل

لب تو غنچه ی نیمه باز باغ تن تو آتیش سوزنده ی داغ

قد تو مثل سپیدار بلند دل تو نرمتر از صبح پرند

نرمتر از صبح پرند … نرمتر از صبح پرند

قرمزی لبای تو توو هیچ مداد رنگی نیست

خودت توو آینه ها ببین رنگ که به این قشنگی نیست

شاخه گل حیاط ما به آب و رنگش مینازه

اما تو که خونه باشی هی پیش تو رنگ میبازه

دانلود آهنگ مداد رنگی ابی

روزا با تو زندگی رو پر از قشنگی میبینم

شبا به یاد تو همش خوابای رنگی میبینم

چشم تو رنگ عسل توی چشم تو نگاه مثل شاه بیت غزل

لب تو غنچه ی نیمه باز باغ تن تو آتیش سوزنده ی داغ

قد تو مثل سپیدار بلند دل تو نرمتر از صبح پرند

نرمتر از صبح پرند … نرمتر از صبح پرند

قرمزی لبای تو توو هیچ مداد رنگی نیست

خودت توو آینه ها ببین رنگ که به این قشنگی نیست

شاخه گل حیاط ما به آب و رنگش مینازه

اما تو که خونه باشی هی پیش تو رنگ میبازه