دانلود آهنگ خودم میام میبرمت معین

متن آهنگ خودم میام میبرمت از معین

دشمن اگه هزار هزار

فشنگاشون قطار قطار

حلقه به دورت بزنن

صد تا با سی صد تا سوار

خودم میام می برمت

با یک نگاه می دزدمت

خودم می یام می برمت

با یک نگاه می دزدمت

این دل بی قرارم

به دام تو اسیره

برای دیدن تو

نفسم داره می گیره

nafasam dare migire

نفسم داره می گیره

nafasam dare migire

قد نگو نگو نگو سرو خرامانه

چشم نگو نگو نگو نرگس مستانه

لب نگو نگو نگو غنچه ی خندانه

دل نگو نگو نگو خیلی پریشانه

این دل بی قرارم

به دام تو اسیره

این دل بی قرارم

به دام تو اسیره

برای دیدن تو

نفسم داره می گیره

nafasam dare migire

نفسم داره می گیره

nafasam dare migire

امید من تو هستی برای زندگانی

ارزوی دلم رو توی چشام می خونی

من دیگه خاک پاتم هر جا بری باهاتم

من عاشق تو هستم من تو رو می پرستم

این دل بی قرارم

به دام تو اسیره

برای دیدن تو

نفسم داره می گیره

nafasam dare migire

نفسم داره می گیره

nafasam dare migire

دشمن اگه هزار هزار

فشنگا شون قطار قطار

حلقه به دورت بزنن

صد تا بسی صد تا سوار

خودم می یام می برمت

با یک نگاه می دزدمت

خودم می یام می برمت

با یک نگاه می دزدمت

این دل بی قرارم

به دام تو اسیره

این دل بی قرارم

به دام تو اسیره

برای دیدن تو

نفسم داره می گیره

nafasam dare migire

نفسم داره می گیره

nafasam dare migire

ترانه آهنگ خودم میام میبرمت از معین

به دام تو اسیره

برای دیدن تو

نفسم داره می گیره

nafasam dare migire

نفسم داره می گیره

nafasam dare migire