دانلود آهنگ من کجا باران کجا همایون شجریان

آهنگ من کجا باران کجا همایون شجریان

متن آهنگ من کجا باران کجا همایون شجریان

 

من کجا …؟ باران کجا …؟

باران کجا و راه بی پایان کجا …؟

آه…

این دل دل زدن؛ تا منزل جانان، کجا..؟

آه… ای دل

هر چه کویت، دورتـــر…

دل، تنگ تــر! مشتـاق تــر..

 

در طریق عشق بازان مشکل آسان، کجا؟

مشکل آسان، کجا؟

آه…ای…