آلبوم گاه فراموشی همایون شجریان

دانلود آهنگ گل یا پوچ آوا بهرام+متن آهنگ

آهنگ اگه توی بازی تقدیر مشت دنیا شده خالی

متن آهنگ گل یا پوچ آوا بهرام

بازی عشق ، بازی غم ، بازی رفتن و کوچه

بازی ، بازی توی مشتهام تو بگو گل یا پوچه

تویه این مشتهای بسته یه دل زخمی نشسته

دلی که دست زمونه زده جامشو شکسته

دلی که از نم و اشک و خاک غم ریشه گرفته

دلی که برای موندن رفتن و پیشه گرفته

دلی که از نم و اشک و خاک غم ریشه گرفته

دلی که برای موندن رفتن و پیشه گرفته

بازی عشق ، بازی غم ، بازی رفتن و کوچه

بازی ، بازی توی مشتم تو بگو گل یا پوچه

اگه توی بازی تقدیر مشت دنیا شده خالی

اگه تنها قصه ی عشق مونده از عشق یادگاری

من هنوزم که هنوزه دوتا مُشت بسته دارم

توی این مشتهای بسته یه دله شکسته دارم ، یه دله شکسته دارم

بازی عشق ، بازی غم ، بازی رفتن و کوچه

بازی ، بازی توی مشتم تو بگو گل یا پوچه