دانلود آهنگ گشته خزان نوبهار من علیرضا قربانی

آهنگ گشته خزان نوبهار من علیرضا قربانی

متن آهنگ آهنگ رفت و نیامد نگار من علیرضا قربانی

گشته خزان نوبهار من بهار من

رفت و نیامد نگار من نگار من

رفت و نیامد نگار من نگار من

سپری شد؛ شب جدایی به امیدی که تو بیایی

آخر ای امید قلبم با من از چه بی وفایی

گشته خزان نوبهار من!!! بهار من

رفت و نیامد نگارِ من نگار من

سپری شد شب جدایی؛ به امیدی که تو بیایی

آخر ای امید قلبم با من از چه بی وفایی……..