دانلود آهنگ پا به پاي تو ميام هر جا بری معین

آهنگ پا به پای تو ميام هر جا بری معین

متن آهنگ پا به پای تو معین

پا به پاي تو ميام هر جا بري گوش به حرف تو ميدم هر چي بگي

من گذشتم از همه براي تو جونم و برات ميدم به سادگي

تو بدون که شيشه ي عمر مني خدا اون روز و نياره بشکني

براي گفتن خوبي هاي تو يه عالم کوچيکه يک دنيا کمه

نميشه از تو گذشت به سادگي تو که خوبي هات به قد عالمه

پا به پاي تو ميام هر جا بري گوش به حرف تو ميدم هر چي بگي

من گذشتم از همه براي تو جونم و برات ميدم به سادگي

تو بدون که شيشه ي عمر مني خدا اون روز و نياره بشکني

سفره ي دل و برات باز ميکنم تا که در کنارت اروم بگيرم

زندگي دوباره اغاز ميکنم حتي اون لحظه که دارم ميميرم

با تو خوبه هم طلوع و هم غروب