آهنگ نه یاری نه یه غمخواری موندم با این زخمه کاری فاطمه مهلبان

خزون

فاطمه مهلبان

05/07/2021

موزیک ویژه تک موزیک

آهنگ نه یاری نه یه غمخواری موندم با این زخمه کاری فاطمه مهلبان

آهنگ نه یاری نه یه غمخواری موندم با این زخمه کاری فاطمه مهلبان

متن آهنگ نه یاری نه یه غمخواری فاطمه مهلبان

سرد و نیمه جونم تو دل خزونم شاخه ای تکیده بی گلدونم

ساکتم و خاموش با دلی سیاه پوش آواره ی دنیا خونه به دوش

نه یاری نه یه غمخواری موندم با این زخمه کاری

آزرده پشت پا خورده موندم با دلی افسرده ، موندم با دلی افسرده

بی سایه بونـم بی باغبونم من بی دلی مجنونم

بی آسمونم هی سـرگردونم من ابری بی بارونم هه هی

نه دلی نه دلسوز با یه غـم جانسوز دیروزمون اینه وای از امروز

من سفیر دردم پاییزم و زردم وسـط یه آتیش امّا سردم

نه یاری نه یه غمخواری موندـم با این زخمه کاری

آزرده پشت پا خورده موندم با دلی افسرده ، موندم با دلی افسرده

دانلود آهنگ خزون از فاطمه مهلبان