دانلود آهنگ معین شهر رو چراغون می کنم

آهنگ شهر رو چراغون می کنم آينه بندون می کنم معین

متن آهنگ شهر رو چراغون می کنم آينه بندون می کنم معین

شهر رو چراغون می کنم آينه بندون می کنم

تاج روی زلفتو، ستاره بارون می کنم

عطر و گلابدون ميارم، آينه و شمعدون ميارم

با حلقه های گل ياس، تو رو به خونم ميارم

بس که نازکه تنت، چو حريره بدنت

مثل ژاله سحر، رو برگ گل می شونمت

بيا که آشيونه رو، ديوار و سقف خونه رو

برات گلستون بکنم، دنيای عاشقونه رو

شهر رو چراغون می کنم، آينه بندون می کنم

با حلقه های گل ياس، تو رو به خونم ميارم

بسته ام بار سفر ای که تويی بال و پرم

با تو ای هستی من تا به ابد همسفرم

من گلستون رو دارم گل نمياد در نظرم

تاج خورشيد نمی خوام تا که تويی تاج سرم

زنده ام با نفس تو، وصله جون تو به جونم

دانلود آهنگ تاج سر معین

بی تو من حتی يه لحظه، نمی تونم که بمونم

بی تو من حتی يه لحظه، نمی تونم که بمونم

شهر رو چراغون می کنم، آينه بندون می کنم

با حلقه های گل ياس، تو رو به خونم ميارم

شهر رو چراغون می کنم، آينه بندون می کنم

تاج روی زلفتو، ستاره بارون می کنم

عطر و گلابدون ميارم، آينه و شمعدون ميارم

با حلقه های گل ياس، تو رو به خونم ميارم

بس که نازکه تنت، چو حريره بدنت

مثل ژاله سحر، رو برگ گل می شونمت

بيا که آشيونه رو، ديوار و سقف خونه رو

برات گلستون بکنم، دنيای عاشقونه رو

شهر رو چراغون می کنم، آينه بندون می کنم

تاج روی زلفتو، ستاره بارون می کنم

عطر و گلابدون ميارم، آينه و شمعدون ميارم

با حلقه های گل ياس، تو رو به خونم ميارم