دانلود آهنگ سنگدل همایون شجریان

آهنگ سنگدلا چرا دگر جور و جفا نمی کنی همایون شجریان

متن آهنگ سنگدلا چرا دگر جور و جفا نمی کنی همایون شجریان

سنگدلا چرا دگر جور و جفا نمی کنی

جور و جفا بکن اگر مهر و وفا نمی کنی

زخم دگر بنه به دل مرهم اگر نمی نهی

درد دگر بده اگر خسته دوا نمی کنی

عهد هرآنچه می کنی وعده به هرکه می دهی

عهد ز یاد می بری وعده وفا نمی کنی

تیر غمم زدی به جان تا که به خون نشانیم

هر چه کنی بکن بتا زانکه خطا نمی کنی