دانلود آهنگ محمدرضا شجریان دل بردی از من به یغما

آهنگ دل بردی از من به یغما محمدرضا شجریان

شاعر : محمد حسین صفای اصفهانی ملقب به صفا

متن آهنگ دل بردی از من به یغما ای ترک غارتگر من

دل بردی از من به یغما ای ترک غارتگر من

دیدی چه آوردی ای دوست از دست دل بر سر من

عشق تو در دل نهان شد دل زار و تن ناتوان شد

رفتی چو تیر و کمان شد از بار غم پیکر من

می سوزم از اشتیاقت در آتشم از فراقت

کانون من سینهٔ من سودای من آذر من

من مست صهبای باقی زآن ساتگین رواقی

فکر تو در بزم ساقی ذکر تو رامشگر من

دل در تف عشق افروخت گردون لباس سیه دوخت

از آتش آه من سوخت در آسمان اختر من

گبر و مسلمان خجل شد دل فتنهٔ آب و گل شد

صد رخنه بر ملک دل شد ز اندیشهٔ کافر من

شکرانه کز عشق مستم می خوارم و می پرستم

آموخت درس الستم استاد دانشور من

سلطان سیر و سلوکم ، مالک رقاب ملوکم

در سوزم و نیست سوگم بین نغمهٔ مزمر من

در عشق سلطان بختم ، در باغ دولت درختم

خاکستر فقر تختم ، خاک فنا افسر من

با خار آن یار تازی چون گل کنم عشقبازی

ریحان عشق مجازی نیش من و نشتر من

دل را خریدار کیشم ، سرگرم بازار خویشم

اشک سپید و رخ زرد سیم من است و زر من

اول دلم را صفا داد وآئینه ام را جلا داد

وآخر به باد فنا داد عشق تو خاکستر من

تا چند در های هوئی ای کوس منصوری دل

ترسم که ریزند بر خاک خون تو در محضر من

بار غم عشق او را گردون نیارد تحمل

کی می تواند کشیدن این پیکر لاغر من

دل دم ز سرّ صفا زد کوس تو بر بام ما زد

سلطان دولت نوا زد از فقر در کشور من