دانلود آهنگ دلبر برفت و دلشدگان را خبر نکرد محمدرضا شجریان

آهنگ دلبر برفت و دلشدگان را خبر نکرد محمدرضا شجریان

متن آهنگ دلبر برفت و دلشدگان را خبر نکرد محمدرضا شجریان

دلبر بِرفت و دلشدگان را خبر نکرد

دلبر برفت و دلشدگان را خبر نکرد

یادِ حریفِ شهر و رفیق سفر نکرد

گفتم مَگر به گریه دلش مهربان کنم

گفتم مگر به گریه دلش مهربان کنم

چون سخت بود در دلِ سنگش اثر نکرد