آهنگ تو عاشق نبودی سینا پارسیان+متن آهنگ|موزیک خوب

آهنگ تو عاشق نبودی سینا پارسیان

متن آهنگ تو عاشق نبودی سینا پارسیان

تو تنها نموندی که حال دل بیقرارو بفهمی

عزیزت نرفته که تشویش سوت قطارو بفهمی

 تو از دست ندادی بفهمی چیه ترس از دست دادن

 جای من نبودی بدونی چیه فرق بین تو و من

تو هیچ وقت نرفتی لب جاده تا انتظارو بفهمی

 پریشون نبودی که نگذشتن لحظه هارو بفهمی

 تو اونی که رفته چی میدونی از غصه ی جای خالی

 من اونم که مونده چی میدونم از قصه ی بیخیالی