دانلود آهنگ ایهام چشمانت آرزوست

آهنگ از منِ عاشق دلی دیوانه میخواهی که دارم

متن آهنگ چشمانت آرزوست ایهام

من بیقرارم …

از منِ عاشق دلی دیوانه میخواهی که دارم

گریه کن یک شانه ی مردانه میخواهی که دارم

من بی قرارم …

بی تو عذابیست

خنده هایی که به روی صورتم همچون نقابیست

کار من عشق است و کار چشم تو خانه خرابیست

چشمانت آرزوست

از سر نمیپرد

تو را ز خاطرم کسی نمیبرد

به خاک و خون کشیده ای

مرا ز من بریده ای

مرو …

به دل نشسته ای چه کردی با دلم

به گل نشسته ای میان ساحلم

به خاک و خون کشیده ای

مرا ز من بریده ای

مرو …

بمان که عاشقت منم

چرا تو میروی

در آسمان قلب من ستاره میشوی

بیا بمان که در شبم همیشه همچون ماهی

بمان که میکُشد مرا تورا ندیدنت

تو رفته ای و من هنوز ادامه میدمت

به گریه تکیه میکنم مرا اگر نخواهی

چشمانت آرزوست

از سر نمیپرد

تو را ز خاطرم کسی نمیبرد

به خاک و خون کشیده ای

مرا ز من بریده ای

مرو …

به دل نشسته ای چه کردی با دلم

به گل نشسته ای میان ساحلم

به خاک و خون کشیده ای

مرا ز من بریده ای

مرو …