دانلود نوحه و مداحی ساقی ساقی ای ساقی جواد مقدم

مداحی ساقی ساقی ای ساقی جواد مقدم

نوحه جواد مقدم ساقی ساقی ای ساقی

ساقی ساقی ای ساقی ، جام باده ی باقی

هِی بریز و مستم کن از شراب مشتاقی

از شراب از شراب از شراب مشتاقی

باده ی پیاپی ریز ، جامه باده کن لبریز

ساقیا نشاط آور مطربا طرب انگیز

مطربا مطربا مطربا طرب انگیز

مستم از سبوی تو ، دل در آرزوی تو

کِی شود که بنشینم دمی روبروی تو

روبرو روبرو دمی روبروی تو

یک نظر نگاهم کن ، بیخود و تباهم کن

ساقیا خمارم من مست و روبراهم کن

روبراه روبراه مست و روبراهم کن

ای که معدن نازی ، ای که مست و طنازی

بیش از این عزیز من با دلم نکن بازی

با دلم با دلم با دلم نکن بازی

بگشا در میخانه ای حضرت جانانه

دیوانه و مستم کن مستم کن و دیوانه

چشم ما و روی تو دست ما به سوی تو

مست و بیخود افتادم دلبرا به کوی تو

دلبرا دلبرا دلبرا به کوی تو

ساقیا بده جامی ، زان شراب روحانی

تا دمی بیاسایم زین حجاب جسمانی

زین حجاب زین حجاب زین حجاب جسمانی

دانلود مداحی اباالفضل با وفا علمدار لشکرم محمود کریمی

مداحی اباالفضل با وفا علمدار لشکرم محمود کریمی

مداحی اباالفضل با وفا علمدار لشکرم محمود کریمی

متن مداحی محمود کریمی ابالفضل با وفا

اباالفضل با وفا علمدار لشکرم

مه هاشمی نسب امیر دلاورم
اباالفضل با وفا علمدار لشکرم

مه هاشمی نسب امیر دلاورم

شاه با وفایی و شهید کربلایی

و شاهد بزم مایی و

شمع خدا نمایی

و شورش سینه هایی یا اباالفضل اباالفضل

اباالفضل با وفا علمدار لشکرم

مه هاشمی نسب امیر دلاورم

چشم دلگشایی و چشمه ی نینوایی

و بارش نوحه هایی و

چهره ی دلربایی و چاره ی درد مایی

و برق شیر گیری و

بنده بی نظیری و به عاشقان امیری و مراد هر فقیری و بیرق این مسیری
یا اباالفضل اباالفضل اباالفضل با وفا علمدار لشکرم مه هاشمی نسب امیر دلاورم
اباالفضل با وفا علمدار لشکرم مه هاشمی نسب امیر دلاورم
شور آسمانی و شبه ستارگانی و شرار عاشقانی و شمع فرشتگانیnیا اباالفضل اباالفضل
شور آسمانی و شبه ستارگانی و شرار عاشقانی و شمع فرشتگانی
یا اباالفضل اباالفضل نور خیمه گاهی و یک نفره سپاهی و به خواهرت پناهی و
صلابت نگاهی و به عرش تکیه گاهی یا اباالفضل اباالفضل