دانلود و متن اهنگ تو دار و ندار دلمی خاتون زیبا راغب

اهنگ تو دار و ندار دلمی خاتون زیبا راغب

Download Music Khatoon From Ragheb

متن آهنگ دارد به سویت این دل نگاهی راغب

دارد به سویت این دل نگاهی

من رو به راهم وقتی تو رو به راهی

شب می درخشد از بس تو ماهی

دورت بگردم ای ماه من الهی

تو دار و ندار دلمی خاتون زیبا

با دیدن تو امده جان بر لب دریا

تو پاک تر از نم نم باران بهاری

دیوانه تر از این من دیوانه نداری

تو دار و ندارخ دلمی خاتون زیبا

با دیدن تو امده جان بر لب دریا

تو پاک تر از نم نم باران بهاری

دیوانه تر از این من دیوانه نداری

پیچیده نامت در روزگارم

من پای عشقت سر می گذارم

به به چه کرده عطر تو با من

پرواز عشقت با تو نشستن

من با تو دیدم نادیدنی را

با تو رسیدم امشب به فردا

تو دار و ندار دلمی خاتون زیبا

با دیدن تو امده جان بر لب دریا

تو پاک تر از نم نم باران بهاری

دیوانه تر از این من دیوانه نداری

دانلود و متن اهنگ شاه پناهم بیده خسته ی راه آمدم تاجیکی

اهنگ شاه پناهم بیده خسته ی راه آمدم تاجیکی

دانلود و متن اهنگ شاه پناهم بیده خسته ی راه آمدم تاجیکی

آن دمِ زندانیم بازدم جان شده

از قفسِ سینه ها همچون آه آمدم

پیرهنِ یوسفم یا کفنِ یوسفم؟

بوی تنِ یوسفم کز دلِ چاه آمدم

شاه پناهم بیده خسته ی راه آمدم…

آه… نگاهم مکن

غرقِ گناه آمدم

راهِ خراسان چنین ماه خراسان چنان

شاهِ خراسان ببین بهرِ پناه آمدم

شاه خراسانی ام

رستم دستانی ام…

دست مرا رد مکن بر در شاه آمدم

شاه پناهم بیده خسته ی راه آمدم