دانلود و متن آهنگ من از تمام دنیا شبی بریدم تو را که دیدم راغب

آهنگ من از تمام دنیا شبی بریدم تو را که دیدم راغب

دانلود و متن آهنگ من از تمام دنیا شبی بریدم تو را که دیدم راغب

متن آهنگ راغب من از تمام دنیا شبی بریدم تو را که دیدم

چشم من پی تو گشته حیران
از همه به غیر تو گریزان
چشم تو شبی ستاره باران
آسمان شده خلاصه در ان
من از تمام دنیا شبی بریدم تورا که دیدم
میان چشم مستت چه ها ندیدم تورا که دیدم
غمه تورا همان شب که دل سپردم به جان خریدم
قسم به جان تو، من به جان رسیدم تورا که دیدم
فرهادم که بردم از دل غم را
شیرینی ولی نمیزنی دلم را
آرامش کنار تو معنا شد
دنیایم کنار تو زیبا شد
من از تمام دنیا شبی بریدم تورا که دیدم
میان چشم مستت چه ها ندیدم تورا که دیدم
غمه تورا همان شب که دل سپردم به جان خریدم
قسم به جان تو، من به جان رسیدم تورا که دیدم