آهنگ چه دانستم همایون شجریان

آهنگ چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون


متن آهنگ چه دانستم که این سودا همایون شجریان

چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون

دلم را دوزخی سازد دو چشمم را کند جیحون

چه دانستم که سیلابی مرا ناگاه برباید

چو کشتی ام دراندازد میان قلزم پرخون

زند موجی بر آن کشتی که تخته تخته بشکافد

که هر تخته فروریزد ز گردش‌های گوناگون

نهنگی هم برآرد سر خورد آن آب دریا را

چنان دریای بی‌پایان شود بی‌آب چون هامون

چه دانم‌های بسیار است لیکن من نمی‌دانم

که خوردم از دهان بندی در این دریا کفی افیون


ریمیکس اهنگ چه دانستم همایون شجریان

دانلود آهنگ چه دانمهای بسیار است همایون شجریان

دانلود آهنگ ای دل تو ندانستی ز تو تنها دردی ماند ای مونس جان با من همایون شجریان

آهنگ ز تو تنها دردی ماند ای مونس جان با من همایون شجریان

دانلود آهنگ ای دل تو ندانستی ز تو تنها دردی ماند ای مونس جان با من همایون شجریان

 

متن آهنگ ای دل تو ندانستی قدر گل و بستان را همایون شجریان

ای دل تو ندانستی ای دل تو ندانستی

تو ندانستی قدر گل و بستان را

بیهوده چه می نالی چه می نالی

بیهوده چه می نالی بیداد زمستان را

ای دل تو ندانستی قدر گل و بستان را

بیهوده چه می نالی بیداد زمستان را

گل خرم و سرو آزاد بلبل همه در فریاد

گل خرم و سرو آزاد بلبل همه در فریاد

الحق که ستم کردند مرغان مرغان خوش الحان را

در فصل گلم آن کو در کنج قفس افکند

می برد ز یادم کاش شب های گلستان را

تنها ز تو دردی ماند ای مونس جان با من

خواهم که نخواهم هیچ با درد تو درمان را