دانلود و متن اهنگ به سکوت سرد زمان محمدرضا شجریان

اهنگ به سکوت سرد زمان محمدرضا شجریان

اهنگ به سکوت سرد زمان محمدرضا شجریان متن اهنگ محمدرضا شجریان به سکوت سرد زمان به سکوت سرد زمان به خزان زرد زمان نه زمان را درد کسی نه کسی را درد زمان بهار مردمی ها طی شد زمان مهربانی طی شد آه از این دم سردیها، خدایا (2) نه امیدی در دل من که گشاید مشکل من نه فروغ روی مهی که فروزد محفل من نه همزبان دردآگاهی که ناله ای خرد با آهی داد از این بی دردیها، خدایا (2) نه صفایی ز دمسازی به جام می که گرد غم ز دل شوید که بگویم راز پنهان که چه دردی دارم بر جان وای از این بی همرازی خدایا (2) وه که به حسرت عمر گرانی سر شد همچو شراری از دل آذر بر شد و خاکستر شد یک نفس زد و هدر شد یک نفس زد و هدر شد روزگار من به سر شد چنگی عشقم راه جنون زد مردم چشمم جام به خون زد آه .. دلبرم زنا شکیبی با فسون خود فریبی چه فسون نافرجامی به امید بی انجامی وای از این افسون سازی، خدایا

متن اهنگ محمدرضا شجریان به سکوت سرد زمان

به سکوت سرد زمان
به خزان زرد زمان
نه زمان را درد کسی
نه کسی را درد زمان
بهار مردمی ها طی شد
زمان مهربانی طی شد
آه از این دم سردیها، خدایا (2)
نه امیدی در دل من
که گشاید مشکل من
نه فروغ روی مهی
که فروزد محفل من
نه همزبان دردآگاهی
که ناله ای خرد با آهی
داد از این بی دردیها، خدایا (2)
نه صفایی ز دمسازی به جام می
که گرد غم ز دل شوید
که بگویم راز پنهان
که چه دردی دارم بر جان
وای از این بی همرازی خدایا (2)
وه که به حسرت عمر گرانی سر شد
همچو شراری از دل آذر بر شد و خاکستر شد
یک نفس زد و هدر شد
یک نفس زد و هدر شد
روزگار من به سر شد
چنگی عشقم راه جنون زد
مردم چشمم جام به خون زد
آه .. دلبرم زنا شکیبی
با فسون خود فریبی
چه فسون نافرجامی
به امید بی انجامی
وای از این افسون سازی، خدایا

دانلود و متن اهنگ بهار دلکش رسید و دل به جا نباشد محمدرضا شجریان

اهنگ بهار دلکش رسید و دل به جا نباشد محمدرضا شجریان

بهار دلکش رسید و دل به جا نباشد
از آن دلبر دمی به فکر ما نباشد
در این بهار ای صنم بیا و آشتی کن

دانلود و متن اهنگ گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق محمدرضا شجریان

اهنگ گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق محمدرضا شجریان

دانلود و متن اهنگ گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق محمدرضا شجریان

متن اهنگ محمدرضا شجریان گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق

از در درآمدی و من از خود به در شدم / گفتی کزین جهان به جهان دگر شدم

گوشم به راه تا که خبر می دهد ز دوست / صاحب خبر بیامد و من بی خبر شدم

گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق / ساکن شود ، بدیدم و مشتاق تر شدم

چون شبنم اوفتاده بُدم پیش آفتاب / مِهرم به جان رسید و به عیوق بر شدم

دستم نداد قوت رفتن به پیش یار / چندی به پای رفتم و چندی به سر شدم

تا رفتنش ببینم و گفتنش بشنوم / از پای تا به سر همه سمع و بصر شدم

من چشم از او چگونه توانم نگاه داشت / کاوّل نظر به دیدن او دیده ور شدم

او را خود التفات نبودش به صید من / من خویشتن اسیر کمند نظر شدم

گویند : روی سرخ تو سعدی ، چه زرد کرد / اکسیر عشق بر مِسم افتاد و زر شدم

دانلود آهنگ غلام نرگس مست تو تاجدارانند محمدرضا شجریان

آهنگ غلام نرگس مست تو محمد رضا شجریان

متن آهنگ غلام نرگس مست از محمدرضا شجریان

غلام نرگس مست تو تاجدارانند

غلام نرگس مست تو تاجدارانند

خراب باده لعل تو

خراب باده لعل تو هوشیارانند

خراب باده لعل تو هوشیارانند

(-)

تو را صبا و مرا آب دیده شد غماز

تو را صبا و مرا آب دیده شد غماز

و گرنه نه

و گر نه عاشق و معشوق رازدارانند

و گر نه عاشق و معشوق رازدارانند

(-)

به زیر زلف دوتا چون گذر کنی بینی

به زیر زلف دوتا چون گذر کنی بینی

که از یمین و یسارت چه بیقرارانند

که از یمین و یسارت چه بیقرارانند

چه بیقرارانند

(-)

گذار کن چو صبا بر بنفشه‌زار و ببین

که از تطاول زلفت چه سوگوارانند

(-)

رقیب درگذر و بیش از این مکن مخلط

رقیب، ای رقیب درگذر و بیش از این مکن مخلط

رقیب درگذر و بیش از این مکن مخلط

که ساکنان در دوست خاکسارانند

که ساکنان در دوست خاکسارانند

خاکسارانند

(-)

نصیب ماست بهشت ای خداشناس برو

نصیب ماست بهشت ای خداشناس برو

که مستحق کرامت گناهکارانند

(-)

تو دستگیر شو ای خضر پی خجسته که من

پیاده می‌روم و همرهان سوارانند

(-)

نه من بر آن گل عارض غزل سرایم و بس

که عندلیب تو از هر طرف هزارانند

هزارانند

(-)

بیا به میکده و چهره ارغوانی کن

بیا به میکده و چهره ارغوانی کن

مرو به صومعه

مرو به صومعه کآنجا سیاه‌کارانند

مرو به صومعه کآنجا سیاه‌کارانند

(-)

خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد

که رستگان کمند تو رستگارانند

که رستگان کمند تو رستگارانند

(-)

عزیزم کاسه چشمُم سرایت

میون هر دو چشمم جای پایت

ازو ترسم که غافل پا نهی باز

نشینه خار مژگونُم به پایت

نشینه خار مژگونُم به پایت

(-)

بود درد مو و درمونُم از دوست

بود درد مو و درمونُم از دوست

بود وصل مو و هجرونُم از دوست

اگه قصابُم از تن واکِره پوست

جدا هرگز نگرده جونُم از دوست

(-)

تو دوری از برُم دل در برُم نیست

هوای دیگری اندر سرُم نیست

به جان دلبرُم کز هر دو عالم

تمنای دگر جز دلبرُم نیست

(-)

غم عشقت بیابون پرورُم کرد

هوای بخت بی بال و پرُم کرد

به مو گفتی صبوری کن صبوری

صبوری طرفه خاکی بر سرُم کرد

به مو گفتی صبوری کن صبوری

صبوری طرفه خاکی بر سرُم کرد

(-)

دلُم بی وصل تو شادی مبیناد

به غیر از محنت آزادی مبیناد

خراب آباد دل بی مقدم تو

الهی هرگز آبادی مبیناد

(-)

مو که سر در بیابونُم شب و روز

سرشک از دیده بورانُم شب و روز

نه تب دیرُم نه جاییم میکنه درد

همی دونم که نالونُم شو و روز

نالونُم شو و روز

شو و روز

(-)

چرا آزرده حالی ای دل ای دل

مدام اندر خیالی ای دل ای دل

برو کنجی نشین شکر خدا کن

برو کنجی نشین شکر خدا کن

که شاید کامی یابی ای دل ای دل

(-)

مگه شیر و پلنگی ای دل ای دل

به مو دایم به جنگی ای دل ای دل

اگه دستُم رِسه خونت بریزُم

ببینُم تا چه رنگی ای دل ای دل

(-)

به روی دلبری گر مایلستُم

مکن منعُم گرفتار دلستُم

به روی دلبری گر مایلستُم

مکن منعُم گرفتار دلستُم

خدا را ساربون آهسته میرون

خدا را ساربون آهسته میران

که مو وامونده این قافلستُم

 

دانلود و متن آهنگ خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود محمدرضا شجریان و همایون شجریان

آهنگ خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود محمدرضا شجریان


متن دلا مباش چنین هرزه گرد و هر جایی محمدرضا شجریان

خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود

به هر درش که بخوانند بی خبر نرود

سواد دیدۀ غم دیده ام به اشک مشوی

که نقش خال توام هرگز از نظر نرود

دلا مباش چنین هرزه گرد و هر جایی

که هیچ کار ز پیشت بدین هنر نرود

مکن به چشم حقارت نگاه در من مست

مکن به چشم حقارت نگاه در من مست

که آبروی شریعت

که آبروی شریعت بدین قدر نرود

سیاه نامه تر از خود کسی نمیبینم

چگونه چون قلمم دود دل به سر نرود

تو کز مکارم اخلاق عالمی دگری

وفای عهد من از خاطرت به در نرود

بیار باده و اول به دست حافظ ده

به شرط آنکه ز مجلس سخن به در نرود

بیار باده و اول به دست حافظ ده

به شرط آنکه ز مجلس سخن به در نرود


آهنگ و متن آهنگ مشنو ای دوست غیر از تو مرا یاری هست محمدرضا شجریان

 آهنگ مشنو ای دوست غیر از تو مرا یاری هست محمدرضا شجریان


آهنگ مشنو ای دوست محمدرضا شجریان

مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست
یا شب و روز بجز فکر توام کاری هست
به کمند سر زلفت نه من افتادم و بس
که به هر حلقه موییت گرفتاری هست
هر که عیبم کند از عشق و ملامت گوید
تا ندیدست تو را بر منش انکاری هست
گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست
در و دیوار گواهی بدهد کاری هست
صبر بر جور رقیبت چه کنم گر نکنم
همه دانند که در صحبت گل خاری هست
همه را هست همین داغ محبت که مراست
نه که مستم من و در دور تو هشیاری هست

دانلود و متن آهنگ مرا چشمیست خون افشان استاد محمدرضاشجریان

 آهنگ مرا چشمیست خون افشان استاد محمدرضاشجریان

دانلود آهنگ مرا چشمیست خون افشان استاد محمدرضاشجریان


 خرید قانونی آلبوم بی نظیر دلشدگان استاد شجریان – کلیک کنید


متن آهنگ غلام چشم آن ترکم محمدرضاشجریان

مـرا چشمی ست خون افشان

زِ دست آن کمــان اَبرو!

جهان بس فتنه خواهد ديد! از آن چشم و از آن ابرو

جهــان بس فتنه خواهد ديد!! از آن چشـم و از آن ابـرو

غُلام چشم آن تُرکم که در خواب خوش مستی

نگارين گُلشنش روی استُ، مِشکين سايبان ابرو

تو کافر دل نميبندی، نقاب زلُف و ميترســم

که مِحرابــم بگرداند! خَــم آن دل ستان ابـرو

اگر چه مرغ زيرک بود، حافظ در هوا داری

به تير غَمزه صيـدش کرد!! چشــم آن کمان ابـرو

غُلام چشم آن تُرکم، که در خواب خوش مستی

نگارين گُلشنش روی استُ، مِشکين سايبان ابرو

دانلود آهنگ دلا بسوز که سوز تو کارها بکند محمدرضا شجریان

آهنگ دلا بسوز که سوز تو کارها بکند محمدرضا شجریان

متن آهنگ دلا بسوز که سوز تو کارها بکند محمدرضا شجریان

دلا بسوز که سوز تو کارها بکند

نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند

عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش

که یک کرشمه تلافی صد جفا بکند

ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند

هر آن که خدمت جام جهان نما بکند

طبیب عشق مسیحادم است و مشفق لیک

چو درد در تو نبیند که را دوا بکند

تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار

که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند

ز بخت خفته ملولم بود که بیداری

به وقت فاتحه صبح یک دعا بکند

بسوخت حافظ و بویی به زلف یار نبرد

مگر دلالت این دولتش صبا بکند

دانلود و متن آهنگ متن آهنگ مرا عاشقی شیدا فارغ از دنیا تو کردی محمدرضا شجریان

آهنگ متن آهنگ مرا عاشقی شیدا محمدرضا شجریان

متن اهنگ عاشقی شیدا محمدرضا شجریان

مرا عاشقی شیدا

فارغ از دنیا

توکردی تو کردی

مرا عاقبت رسوا

مست و بی‌ پروا


آهنگ ساقی بیا استاد شجریان – کلیک کنید


تو کردی تو کردی

نداند کس جانا ، چه‌ کردی

چه‌ ها کردی با ما چه‌ کردی

دو چشمم را دریا

درافشان گوهرزا

تو کردی تو کردی

روان از چشم ما

گهرها دریاها

تو کردی تو کردی


 آهنگ مرا چشمیست خون افشان محمدرضاشجریان – کلیک کنید


نه یک دم از جورت فغان‌ کردم

نه دستی سوی آسمان‌ کردم

منم اکنون چو خاک راهی

غباری درشام سیاهی

اگر مهری رخشد تو آن مهری

اگر ماهی تابد تو آن ماهی

اگر هستی پاید تو هستی

اگر بودی باید تو بودی

بی‌ لطف و صفا باشد به خدا ، بی‌ تو هستی‌ ها


آهنگ زاهد ظاهرپرست محمدرضا شجریان – کلیک کنید


از دیدارت از رخسارت

ای جان بینم سرمستی ها

شمیم روح‌ افزایی

مشکی عودی

منیر بزم و آرایی

چنگی رودی

چنگی رودی

دانلود آهنگ جماعتی که نظر را حرام می‌گویند محمدرضا شجریان

آهنگ جماعتی که نظر را حرام می‌گویند محمدرضا شجریان


متن آهنگ به ناله کار میسر نمیشود سعدی محمدرضا شجریان

جزای آن که نگفتیم شکر روز وصال

شب فراق نخفتیم لاجرم ز خیال

بدار یک نفس ای قائد این زمام جمال

که دیده سیر نمی‌گردد از نظر به جمال

دگر به گوش فراموش عهد سنگین دل

پیام ما که رساند مگر نسیم شمال

به تیغ هندی دشمن قتال می‌نکند

چنان که دوست به شمشیر غمزه قتال

جماعتی که نظر را حرام می‌گویند

نظر حرام بکردند و خون خلق حلال

اهنگ غزال اگر به کمند اوفتد عجب نبود

عجب فتادن مرد است در کمند غزال

تو بر کنار فراتی ندانی این معنی

به راه بادیه دانند قدر آب زلال

اگر مراد نصیحت کنان ما این است

که ترک دوست بگویم تصوریست محال

به خاک پای تو داند که تا سرم نرود

ز سر به در نرود همچنان امید وصال

حدیث عشق چه حاجت که بر زبان آری

به آب دیده خونین نبشته صورت حال

سخن دراز کشیدیم و همچنان باقیست

که ذکر دوست نیارد به هیچ گونه ملال

به ناله کار میسر نمی‌شود سعدی

ولیک ناله بیچارگان خوش است بنال


دانلود آهنگ جماعتی که نظر را حرام می‌گویند محمدرضا شجریان