دانلود ومتن اهنگ اولا اوما داله داله او

اهنگ اولا اوما داله داله او

متن اهنگ اولا اوما داله داله او

Oh, baby, I’m thinkin’ maybe
عزیزم دارم به این فکر می کنم که انگاری

That you were always a piece of shhh
همیشه اینقدر عوضی بودی

You’re rubbin’ your dirt on everyone’s skirt
همش به پر و پای همه می پیچی

You know how to be a ddd
خوب بلدی آدم ناجوری باشی

Donde están tus modales que no aprendiste ni a saludar
تربیتت کجا رفته حتی سلام کردن هم بلد نیستی

Parece que hoy me gustas un poco más
انگاری امروز بیشتر از روزای دیگه ازت خوشم میاد

 

 

دانلود و متن آهنگ ابراهیم تاتلیسس saçlarını yol getir

آهنگ ابراهیم تاتلیسس saçlarını yol getir

متن آهنگ ابراهیم تاتلیسس saçlarını yol getir

Tabib sen elleme benim yaramsalanı getir – کسی را که این درد را به من داده نزد من بیار
Kabul etmem birgünı – ای طبیب به زخمهای من دست نزن

Beni bu dertlere  eksik olursa – طاقت ندارم که حتی یکروز دیر شود

Benden bu ömrümü çalan getir – کسی را که زندگی مرا دزدیده پیش من بیار
Git ara bul getir saçlarını yol getir – برو بگرد بیاب موهایش را پریشان کن و برایم بیار

Bir kor oldu gövünüyor özümden – او تبدیل به هیزمی شده که از درون مرا میسوزاند
Name name iniliyor sazımdan – مانند یک ملودی ساز ناله میکند
Dünyayı verseler yoktur gözümden – حتی اگر دنیا را هم به من بدهند به چشمم نمیاید

Dili bülbül gaşı kemanı getir – کسی را که لحنش مانند بلبل است و ابروانش کمانی پیش من بیار
Git ara bul getir saçlarını yol getir – برو بگرد بیاب موهایش را پریشان کن و برایم بیار

Merhamet et karşısından bıkmadan – قبل از اینکه ترکش کنی از او سپاسگزار باش
Hatırını gönülünü yıkmadan – بدون اینکه قلبش را بشکنی یا خاطرش را آزرده کنی
Çabuk getir can bedenden çıkmadan – سریع بیاورش قبل از اینکه روح از تنم جدا شود

Fakirin derdine dermanı getir –غم وغصه ی انسانهای فقیر را درمان باش
Git ara bul getir saçlarýný yol getir – برو بگرد بیاب موهایش را پریشان کن و برایم بیار

Yoksulun derdine dermanı getir – غم وغصه ی انسانهای درمانده را درمان باش
Git ara bul getir saçlarýný yol getir- برو بگرد بیاب موهایش را پریشان کن و برایم بیار

دانلود و متن ترجمه فارسی اهنگ انریکه ریممبر ring my bells

دانلود اهنگ انریکه ریممبر

دانلود و متن ترجمه فارسی اهنگ انریکه ریممبر ring my bells

ring my bells lyrics

Ring my bell, ring my bells
Ring my bell, ring my bells
Ring my bell, ring my bells
منو به خودم بیار

Sometimes you love it
بعضی وقت ها دوستش داری

متن ترجمه فارسی اهنگ انریکه ریممبر

Sometimes you don’t
بعضی وقت ها هم نه

Sometimes you need it then you don’t and you let go
بعضی وقت ها بهش نیاز داری و بعضی وقت ها هم نه و می ذاری و میری

Sometimes we rush it
بعضی وقت ها براش شتاب می کنیم

Sometimes we fall
بعضی وقت ها هم موفق نمیشیم

It doesn’t matter baby we can take it real slow
مشکلی نیست عزیزم،ما می تونیم خیلی آروم پیش بری

Cause the way that we touch is something that we can’t deny
چون لمس کردنمون چیزیه که نمی تونیم انکارش کنیم

And the way that you move oh you make me feel alive
و نحوه حرکاتت باعث میشه احساس زنده بودن بکنم

Come on
زود باش

Ring my bell, ring my bells
Ring my bell, ring my bells
منو به خودم بیار

You try to hide it
سعی داری پنهانش کنی

I know you do
می دونم که این کار رو می کنی

When all you really want is me to come and get you
وقتی تمام اون چیزی که واقعا میخوای این باشه که بیام و به دستت بیارم

You move in closer
تو نزدیک تر میای

I feel you breathe
و من نفس کشیدنت رو احساس می کنم

It’s like the world disappears when you’re around me oh
وقتی تو پیشمی انگار دنیا ناپدید میشه(هیچی رو نمیبینم)

Cause the way that we touch is something that we can’t deny oh yeah
چون لمس کردن همدیگه چیزیه که نمی تونیم انکارش کنیم. اوه . آره

And the way that you move oh you make me feel alive so come on
و نحوه حرکاتت باعث میشه احساس زنده بودن بکنم . پس زود باش

Ring my bell, ring my bells
Ring my bell, ring my bells
Ring my bell, ring my bells
Ring my bell, ring my bells
منو به خودم بیار

I say you want, I say you need
معتقدم که تو هم می خوایش، باور دارم که نیازش داری

I can tell by your face love the way it turns me on
می تونم از رو قیافت بگم که عشق چیزیه که منو به هیجان میاره

I say you want, I say you need
معتقدم که تو هم می خوایش، باور دارم که نیازش داری

I will do all it takes، I would never do you wrong
من هرکاری لازم بشه می کنم، راست می گم

Cause the way that we love is something that we can’t fight oh no
چون عشقی که بینمون وجود داری ، چیزیه که مانع از جنگ بین ما میشه

I just can’t get enough oh you make me feel alive so come on
من متوجه چیزی نمیشم.این تویی که باعث میشی احساس زنده بودن بکنم

Ring my bell, ring my bells
Ring my bell, ring my bells
هشیارم کن

I say you want, I say you need
فکر می کنم تو می خوای، فکر می کنم نیاز داری

I can tell by the way on the look on you’re face i turn you on
می تونم از قیافت بگم که به وجدت آوردم

I say you want, I say you need
معتقدم که تو هم می خوایش، باور دارم که نیازش داری

if you have what it takes, we don’t have to wait… let’s get it on
اگر به چیزی که از دست دادی برسی، مجبور نیستیم منتظر بمونیم، بزن بریم

Get it on!
Uhhh
بزن بریم

Ring my bell, ring my bells
هوشیارم کن

دانلود و متن اهنگ دایموند ریحانا diamonds

دانلود اهنگ دایموند ریحانا diamonds

دانلود و متن اهنگ دایموند ریحانا diamonds

متن اهنگ diamonds ریحانا

Find light in the beautiful sea, I choose to be happy

نور و روشنایی رو در دریایی زیبا پیدا کردم ، خوشحالی رو انتخاب کردم

You and I, you and I , we’re like diamonds in the sky

تو و من، تو و من؛ ما مثل الماس های توی آسمونیم

You’re a shooting star I see, a vision of ecstasy

تو یه ستاره دنباله داری که میبینم، تصوری الهام آوری

When you hold me, I’m alive

وقتی در آغوش تو هستم زنده ام

We’re like diamonds in the sky

مثل الماس های توی آسمونیم

I knew that we’d become one right away

من میدونستم که ما سریع یکی میشیم

Oh, right away

خیلی سریع

At first sight I felt the energy of sun rays

در اولین نظر ، من پرتو (درخشش) های خورشید رو حس کردم

I saw the life inside your eyes

زندگی رو در چشمات دیدم

So shine bright tonight

پس امشب بدرخش

You and I

تو و من

We’re beautiful like diamonds in the sky

مثل الماس های توی آسمون زیباییم

Eye to eye

چشم تو چشم

So alive

بسیار روشن و سرزنده

We’re beautiful like diamonds in the sky

مثل الماس های توی آسمون زیباییم

Shine bright like a diamond

روشن و درخشان مثل یه الماس بدرخش

Shining bright like a diamond

مثل یه الماس میدرخشی

We’re beautiful like diamonds in the sky

مثل الماس های توی آسمون زیباییم

Shine bright like a diamond

روشن و درخشان مثل یه الماس بدرخش

Shining bright like a diamond

مثل یه الماس میدرخشی

We’re beautiful like diamonds in the sky

مثل الماس های توی آسمون زیباییم

Palms rise to the universe, as we moonshine and molly

دستامونو به سمت جهان و کائنات بلند میکنیم

Feel the warmth, we’ll never die

گرما رو احساس کن، ما هیچوقت نمیمیریم

We’re like diamonds in the sky

مثل الماس های توی اسمان

You’re a shooting star I see, a vision of ecstasy

تو یه ستاره دنباله داری که میبینم، تصوری الهام آوری

When you hold me, I’m alive

وقتی در آغوش تو هستم زنده ام

We’re like diamonds in the sky

مثل الماس های توی آسمونیم

At first sight I felt the energy of sun rays

در اولین نظر ، من پرتو (درخشش) های خورشید رو حس کردم

I saw the life inside your eyes

زندگی رو در چشمات دیدم

So shine bright tonight

پس امشب بدرخش

You and I

تو و من

We’re beautiful like diamonds in the sky

مثل الماس های توی آسمون زیباییم

Eye to eye

چشم تو چشم

So alive

بسیار روشن و سرزنده

We’re beautiful like diamonds in the sky

مثل الماس های توی آسمون زیباییم

Shine bright like a diamond

روشن و درخشان مثل یه الماس بدرخش

Shining bright like a diamond

مثل یه الماس میدرخشی

We’re beautiful like diamonds in the sky

مثل الماس های توی آسمون زیباییم

Shine bright like a diamond

روشن و درخشان مثل یه الماس بدرخش

Shining bright like a diamond

مثل یه الماس میدرخشی

We’re beautiful like diamonds in the sky

مثل الماس های توی آسمون زیباییم

Shine bright like a diamond

روشن و درخشان مثل یه الماس بدرخش

So shine bright tonight

پس امشب بدرخش

You and I

تو و من

We’re beautiful like diamonds in the sky

مثل الماس های توی آسمون زیباییم

Eye to eye

چشم تو چشم

So alive

بسیار روشن و سرزنده

We’re beautiful like diamonds in the sky

مثل الماس های توی آسمون زیباییم

دانلود و متن ترجمه اهنگ بیلی ایلیش لاولی billie eilish lovely lyricis & Gi Remix

اهنگ بیلی ایلیش لاولی

billie eilish lovely

دانلود و متن ترجمه اهنگ بیلی ایلیش لاولی billie eilish lovely lyricis & Gi Remix

متن ترجمه اهنگ لاولی بیلی ایلیش

billie eilish lovely lyricis

Thought I found a way
Thought I found a way out (found)
But you never go away (never go away)
So I guess I gotta stay now
Oh, I hope some day I’ll make it out of here
Even if it takes all night or a hundred years
Need a place to hide, but I can’t find one near
Wanna feel alive, outside I can’t fight my fear
Isn’t it lovely, all alone
Heart made of glass, my mind of stone
Tear me to pieces, skin to bone
Hello, welcome home
Walkin’ out of town
Lookin’ for a better place (lookin’ for a better place)
Something’s on my mind (mind)
Always in my head space
But I know some day I’ll make it out of here
Even if it takes all night or a hundred years
Need a place to hide, but I can’t find one near
Wanna feel alive, outside I can’t fight my fear
Isn’t it lovely, all alone
Heart made of glass, my mind of stone
Tear me to pieces, skin to bone
Hello, welcome home
Whoa, yeah
Yeah, ah
Whoa, whoa
Hello, welcome home

فکر کردم یه راهی پیدا کردم
فکر کردم یه راه فرار پیدا کردم
اما تو هرگز فرار نمی کنی
پس فکر کنم حالا باید بمونم
آه امیدوارم بتونم یه روزی از اینجا بزنم بیرون
حتی اگه تمام شب یا صدها سال طول بکشه
یه مخفیگاه لازم دارم ولی این نزدیکیا نمیتونم پیداش کنم
میخوام احساس زنده بودن کنم ، بیرون نمیتونم با ترسام مبارزه کنم
دوستداشتنی نیست؟
همیشه تنهایی
قلبم از شیشه ساخته شده ، فکرم از سنگ
منو تکه تکه کن ، از پوستم تا استخوان
سلام ، به خونه خوش اومدی
دیر شده
دنبال جای بهتری می گردم
یه چیزی تو ذهنمه
همش تو سَرمه
اما میدونم یه روزی از اینجا میزنم بیرون
حتی اگه تمام شب یا صدها سال طول بکشه
یه مخفیگاه لازم دارم ولی این نزدیکیا نمیتونم پیداش کنم
میخوام زنده بودنمو حس کنم ، خرج از اینجا نمیتونم با ترسام مبارزه کنم
دوستداشتنی نیست؟
همیشه تنهایی
قلبم از شیشه ساخته شده ، فکرم از سنگ
منو تکه تکه کن ، از پوستم تا استخوان
سلام ، به خونه خوش اومدی

دانلود و متن و ترجمه اهنگ دایان از مصطفی ججلی Music Mustafa Ceceli And Semicenk Dayan

اهنگ دایان از مصطفی ججلی

Music Mustafa Ceceli And Semicenk Dayan

دانلود و متن و ترجمه اهنگ دایان از مصطفی ججلی Music Mustafa Ceceli And Semicenk Dayan

متن و ترجمه اهنگ دایان از مصطفی ججلی
Lyrics and Translation Music Mustafa Ceceli And Semicenk Dayan

Ben Derdine Yanarım Kanar Içim De Bitmez Feryadım
من غصه تو رو میخورم، از درون خونریزی میکنم و گریه و زاریم تمومی نداره

Ararım Bulamam Gözü Pek Sabrım Ama Kalmadı Dermanı
تلاش میکنم ولی نمیتونم صبور باشم اما چاره دیگری ندارم

Sessizliğinde Gömülüyüm Sensizlik Demir Aldı Ooff
در سکوت تو دفن شده ام، بدون تو بودن طاقت فرساست

İnanmam Zaman Aldı Ama Bana Yine Vazgeçmek Yakışır
زمان برد تا باور کنم ولی دوباره باید از تو دست بکشم

Her Yanım Da Ihanet Bana Kaybetmek Kolay Artık
دور و برم پر شده از خیانت، دیگه از دست دادنت برام راحته

Sadece Bir Veda Et Ben De Doldum Nihayet
بالاخره طاقتم طاق شده، صرفا یه خداحافظی کن (و برو)

Gözlerimdi Şahidim Gördüm Dibini Çok Iyi Bilirim
شاهدم چشمامه، خیلی خوب میدونم ته ماجرا چی مشه

Ayrılık Tesellisi Yanlızlığın En Derin Ezgisi
آرامش جدایی عمیق ترین ملودی تنهایی هستش

İnan İnan Toplarım Kendimi Bir Nefeste
باور کن باور کن، خودمو سه سوته جمع و جور می‌کنم

Dayan Dayan Boş Yere Yine Kendini Bitir Ya Da Vazgeç
طاقت بیار طاقت بیار، بیخودی خودت رو نابود کن یا اینکه بیخیالش شو

Ben Derdine Yanarım Kanar Içim De Bitmez Feryadım
من غصه تو رو میخورم، از درون خونریزی میکنم و گریه و زاریم تمومی نداره

Ararım Bulamam Gözü Pek Sabrım Ama Kalmadı Dermanı
تلاش میکنم ولی نمیتونم صبور باشم اما چاره دیگری ندارم

Ben Derdine Yanarım Kanar Içim De Bitmez Feryadım
من غصه تو رو میخورم، از درون خونریزی میکنم و گریه و زاریم تمومی نداره

Ararım Bulamam Gözü Pek Sabrım Ama Kalmadı Dermanı
تلاش میکنم ولی نمیتونم صبور باشم اما چاره دیگری ندارم

Sessizliğinde Gömülüyüm Sensizlik Demir Aldı Ooff
در سکوت تو دفن شده ام، بدون تو بودن طاقت فرساست

İnanmam Zaman Aldı Ama Bana Yine Vazgeçmek Yakışır
زمان برد تا باور کنم ولی دوباره باید از تو دست بکشم

İnan İnan Toplarım Kendimi Bir Nefeste
باور کن باور کن، خودمو سه سوته جمع و جور می‌کنم

Dayan Dayan Boş Yere Yine Kendini Bitir Ya Da Vazgeç
طاقت بیار طاقت بیار، بیخودی خودت رو نابود کن یا اینکه بیخیالش شو

Ben Derdine Yanarım Kanar Içim De Bitmez Feryadım
من غصه تو رو میخورم، از درون خونریزی میکنم و گریه و زاریم تمومی نداره

Ararım Bulamam Gözü Pek Sabrım Ama Kalmadı Dermanı
تلاش میکنم ولی نمیتونم صبور باشم اما چاره دیگری ندارم

Sessizliğinde Gömülüyüm Sensizlik Demir Aldı Ooff
در سکوت تو دفن شده ام، بدون تو بودن طاقت فرساست

İnanmam Zaman Aldı Ama Bana Yine Vazgeçmek Yakışır
زمان برد تا باور کنم ولی دوباره باید از تو دست بکشم

Ben Derdine Yanarım Kanar Içim De Bitmez Feryadım
من غصه تو رو میخورم، از درون خونریزی میکنم و گریه و زاریم تمومی نداره

Ararım Bulamam Gözü Pek Sabrım Ama Kalmadı Dermanı
تلاش میکنم ولی نمیتونم صبور باشم اما چاره دیگری ندارم

Sessizliğinde Gömülüyüm Sensizlik Demir Aldı Ooff
در سکوت تو دفن شده ام، بدون تو بودن طاقت فرساست

İnanmam Zaman Aldı Ama Bana Yine Vazgeçmek Yakışır
زمان برد تا باور کنم ولی دوباره باید از تو دست بکشم

دانلود و متن ترجمه اهنگ ماشالا مصطفی ججیلی maşallah

دانلود و اهنگ ماشالا مصطفی ججیلی

Download Turkish Song By Mustafa Ceceli Masallah

دانلود و متن ترجمه اهنگ ماشالا مصطفی ججیلی maşallah

متن و ترجمه اهنگ ماشالا مصطفی ججیلی

Ne kadar güzelsin doyamam bakmalara

چه قدر زیبایی، سیر نمیشم از نگاه کردنت

Sen benim her şeyimsin sığdıramam sayfalara

تو همه چیز من هستی ” نمیتوانم در صفحات جا دهم

Yaz yaz kalemim tükenir

بنویس بنویس قلمم تموم میشه

Ne kadar narinsin kıyamam dokunmaya

چقدر ظریف هستی دیم نمیاد لمست کنم

Ne güzel gözlerin var güneşte çalar elaya

چه چشمان زیبایی داری “در حضور آفتاب تابان میدرخشد

آهنگ ماشالله مصطفی ججلی

Bak bak nefesim tükenir

نگاه کن ” نگاه کن نفسم بند میاد

Hayal değil bu hayatın ta kendisi
خیال نیست این خود زنگی حقیقی هست
Aşkımız şimdiden aşkların efendisi
عشقمون از الان سرور عشقها هست

Maşallah diyelim nazarlar değmesin

ماشالله بگیم که گشم حسود اثری نزاره

İlan ettim bu kalbin sahibi de sensin

اعلام کردم که صاحب این قلب هم تو هستی

Maşallah diyelim nazarlar değmesin

ماشالله بگیم که گشم حسود اثری نزاره

Bugünü yaşa yarını hayal et çünkü hep benimlesin

امروز رو زندگی کن و فردا رو ارزو و خیال کن که همیشه با من هستی

دانلود و متن ترجمه اهنگ گون آغارمادان gün ağarmadan مصطفی ججلی

اهنگ گون آغارمادان gün ağarmadan مصطفی ججلی

دانلود و ترجمه اهنگ گون آغارمادان gün ağarmadan مصطفی ججلی

متن ترجمه اهنگ گون آغارمادان مصطفی ججلی

Hangimiz düşmedik dillere

Yolumuz ayrıldı inandık ellere

Kendime direndim belki de

Geç kaldım hasreti öğrenmeye

Zamanla geçer mi

Kalmak ister, bir yanın

Bir yanın gider mi

Ben bu şehirde kaybolunca

Gün ağarmadan bulamam seni

Geceler hep, dert olunca

Kokun hala kör eder beni

Bu şehirde kaybolunca

Gün ağarmadan bulamam seni

Geceler hep, dert olunca

Kokun hala kör eder beni

Zamanla geçer mi

Kalmak ister bir yanın

Bir yanın gider mi

Ben bu şehirde kaybolunca

Gün ağarmadan bulamam seni

Geceler hep, dert olunca

Kokun hala kör eder beni

Bu şehirde kaybolunca

Gün ağarmadan bulamam seni

Geceler hep, dert olunca

Kokun hala kör eder beni

ترجمه اهنگ گون آغارمادان مصطفی ججلی

کدومون رو زبونا نیوفتاده

راهمون جدا شد به حرف بقیه باور کردیم

شایدم مقاومت کردم

برای یاد گرفتن حسرت خیلی دیر کردم

با گذشت زمان میگذره

بخشی از وجودت موندن رو میخواد

یه طرف وجودت میره؟

من وقتی در این شهر گم میشم

تا خورشید طلوع نکنه نمیتونم پیدات کنم

شب ها همیشه وقتی درد میشه

عطر تو هنوزم منو کور میکنه

من وقتی در این شهر گم میشم

تا خورشید طلوع نکنه نمیتونم پیدات کنم

شب ها همیشه وقتی درد میشه

عطر تو هنوزم منو کور میکنه

دانلود و متن ترجمه آهنگ سانجاک Salıncak با صدای مصطفی ججیلی و نگار محرم

آهنگ Salıncak سانجاک  با صدای مصطفی ججیلی و نگار محرم

دانلود و متن ترجمه آهنگ دایان Salıncak با صدای مصطفی ججیلی و نگار محرم

متن ترجمه اهنگ سنجاک مصطفی ججلی و نگار محرم

Fermanım iki dudağının arası
دستورات من از میان دو لب تو هست
Çok gördüm sözünün kölesi olanı
خیلی دیدم کسایی که حرفات براشون حجته
Dermanım sende sanmıştım
فکر میکردم درمانم پیش تو هست
Meğerse yanılmışım
انگار اشتباه کردم
Artık sana ebediyen
دیگه برای تو ابدی هست
Tozlu bu raflarım
قفسه های پر گرد و خاکم
Şimdi senin pembelerin bile
حالا حتی صورتی هات هم
Temizleyemez o sayfaları
نمیتونه اون صفحه هارو پاک کنه

Kapandı bu eski yaram sana dayana dayana
این زخم قدیمی م ترمیم شد با تکیه کردن به تو
Daha tutunacak aşka kalmadı dayanak
دیگه توانی برای نگه داشتن عشق باقی نمونه
Hayallerim uçurumun eşiğinde bir salıncak
تمام آرزوهام در کنار پرتگاه تاب میخورن
Ben gittikten sonra mı aklın bende kalacak
بعد رفتن من فکرت پیش من میمونه

دانلود و متن ترجمه اهنگ ask adina مصطفی ججلی در سریال عشق

اهنگ ask adina مصطفی ججلی در سریال عشق

دانلود و متن ترجمه اهنگ ask adina مصطفی ججلی در سریال عشق

متن و ترجمه ترجمه آهنگ ask adina مصطفی ججلی

dün gibi hatırlarım zorlanmam

مانند دیروز، به یاد میارم( تورو )…تحت فشار قرار نمیگیرم

hiçbir zaman çıkmadın ki dünyamdan

هیچوقت از دنیام بیرون نرفتی که…

gülüyordum bugün biraz iyiydim sanki

مئل اینکه امروز کمی میخندیدم و حالم خوب بود…

yaşananlar yine birden aklıma geldi

اتفاقاتی که افتاد دوباره یهو به ذهنم اومد

senin hiç duymadığın hiç bilmediğin bir şey var

یه چیزی هست که تو هیچوقت نشنیدی و نفهمیدی

evet bazı sözleri söylemez insan hep saklar

آره…انسان بعضی از حرفهارو نمیزنه و همیشه مخفی میکنه

ama şimdi duy beni hep sana deli biri var

اما الان گوش کن بهم، همیشه یکی هست که دیوونته

bak hep yüzleri gülen melekler bile durgunlar

ببین حتی فرشته هایی که همیشه صورتشون خندونه ،

nasıl olsa bir şekilde seni görücem bir gün

هرجوری که بشه، یک روز تورو خواهم دید…

yada bitiyor nefesim sonda yine ölücem her gün

یا هم، هرروز نفسم در آخر تموم میشه و میمیرم

ya bir tek gün bile karşımda bir daha durma

یا حتی یک روز هم یکبار در روبروم قرار نگیر،

yada tekrar gelip söz ver bana sen burda

یا هم دوباره بیا و اینجا بهم قول بده

bu aşk adınaaaa

به اسم این عشق.