دانلود و متن اهنگ خود همونی که میخوامی کامران و هومن

اهنگ خود همونی که میخوامی کامران و هومن

دانلود و متن اهنگ خود همونی که میخوامی کامران و هومن

متن اهنگ کامران و هومن خود همونی که میخوامی

تو دلم،تو سرم،تو تنم،توی رگم،عاشقتم
تو تمام وجود منی،چرا نگم عاشقتم
هر عذابی که میدی به من برای من عاشقیه
مثِ من،واسه تو،تو جهان،بگو اون که میمیره کیه؟
تو،شدی همه جونِ،کسی که دیگه نمیتونه