دانلود و متن اهنگ هلو ادل Hello from the other side adele music

 • دانلود و متن اهنگ hello ادل adele

  Hello from the other side adele music

  دانلود و متن اهنگ hello ادل adele Hello from the other side adele music   دانلود اجرای زنده اهنگ hello adele   متن انگلیسی و ترجمه فارسی اهنگ hello ادل

  دانلود اجرای زنده اهنگ hello adele

  متن انگلیسی و ترجمه فارسی اهنگ hello ادل

  Hello, it’s me
  سلام این منم
  I was wondering if after all these years
  من در تعجبم که بعد از این همه سال
  You’d like to meet, to go over
  دوست داری منو ملاقات کنی همه چیز رو
  Everything
  به یاد بیاری
  They say that time’s supposed to heal ya
  اونا میگن که زمان باید تو رو خوب کنه
  But I ain’t done much healing
  ولی من اونقدرا هم خوب نشدم
  ?Hello, can you hear me
  سلام صدا منو میشنوی؟
  I’m in California dreaming about who we used to be
  من در رویاهای کالیفورنیایی خودم هستم کسی که باید میبودم
  When we were younger and free
  وقتی ما جوون تر و آزاد بودیم
  I’ve forgotten how it felt before the world fell at our feet
  فراموش کردم قبلا دنیا زیر پای ما چه حسی داشت

  There’s such a difference between us
  خیلی تفاوت بین ما هست
  And a million miles
  بیش از یک میلیون مایل (منظورش اینه تفاوتشون با هم بیشتر از یک میلیون مایل هست)

  Hello from the other side
  از طرفی دیگر سلام (اینجا منظور ادل اینه که با تلفون خونه بهش زنگ زده)
  I must’ve called a thousand times to tell you
  من باید هزاران بار بهت زنگ میزدم که بگم
  I’m sorry, for everything that I’ve done
  من متاسفم برای تمام کارایی که انجام دادم
  But when I call you never seem to be home
  ولی وقتی من بهت زنگ میزنم به نظر میرسه که هیچ موقع خونه نیستی
  Hello from the outside
  سلامی از بیرون (اینجا منظور ادل اینه که با تلفون بیرون بهش زنگ زده)
  At least I can say that I’ve tried to tell you
  حداقل من میتونم بگم که تلاش کردم که بهت بگم
  I’m sorry, for breaking your heart
  من متاسفم برای شکستن قلب تو
  But it don’t matter, it clearly doesn’t tear you apart anymore
  ولی اشکال نداره این واضح هست که تو دیگه اهمیت نمیدی

  ?Hello, how are you
  سلام حالت چطوره؟
  It’s so typical of me to talk about myself
  این یک چیز معمولی هست که درباره خودم صحبت کنم
  I’m sorry, I hope that you’re well
  من متاسفم امیدوارم که حالت خوب باشه
  Did you ever make it out of that town
  آیا تو تا حالا از اون شهر رفتی
  ?Where nothing ever happened
  جایی که هیچ اتفاقی نیوفتاد

  It’s no secret
  این یک راز نیست
  That the both of us are running out of time
  چون زمان هر دومون داره تموم میشه

  Hello from the other side
  از طرفی دیگر سلام
  I must’ve called a thousand times to tell you
  من باید هزاران بار بهت زنگ میزدم که بگم
  I’m sorry, for everything that I’ve done
  من متاسفم برای تمام کارایی که انجام دادم
  But when I call you never seem to be home
  ولی وقتی من بهت زنگ میزنم به نظر میرسه که هیچ موقع خونه نیستی
  Hello from the outside
  سلامی از بیرون
  At least I can say that I’ve tried to tell you
  حداقل من میتونم بگم که تلاش کردم که بهت بگم
  I’m sorry, for breaking your heart
  من متاسفم برای شکستن قلب تو
  But it don’t matter, it clearly doesn’t tear you apart anymore
  ولی اشکال نداره این واضح هست که تو دیگه اهمیت نمیدی
  Ooooohh, anymore
  اوه نه دیگه
  Ooooohh, anymore
  اوه نه دیگه
  Ooooohh, anymore
  اوه نه دیگه
  Anymore
  نه دیگه
  Hello from the other side
  از طرفی دیگر سلام
  I must’ve called a thousand times to tell you
  من باید هزاران بار بهت زنگ میزدم که بگم
  I’m sorry, for everything that I’ve done
  من متاسفم برای تمام کارایی که انجام دادم
  But when I call you never seem to be home
  ولی وقتی من بهت زنگ میزنم به نظر میرسه که هیچ موقع خونه نیستی

  Hello from the outside
  سلامی از بیرون
  At least I can say that I’ve tried to tell you
  حداقل من میتونم بگم که تلاش کردم که بهت بگم
  I’m sorry, for breaking your heart
  من متاسفم برای شکستن قلب تو
  But it don’t matter, it clearly doesn’t tear you apart anymore
  ولی اشکال نداره این واضح هست که تو دیگه اهمیت نمیدی

  امتیاز شما به این اهنگ

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۲ رای
  آموزش موسیقی آنلاین و حضوری
  آموزش پیانو آنلاین ، کلاس پیانو

  نظرات شما