دانلود و متن اهنگ دایموند ریحانا diamonds

 • دانلود اهنگ دایموند ریحانا diamonds

  دانلود و متن اهنگ دایموند ریحانا diamonds

  متن اهنگ diamonds ریحانا

  Find light in the beautiful sea, I choose to be happy

  نور و روشنایی رو در دریایی زیبا پیدا کردم ، خوشحالی رو انتخاب کردم

  You and I, you and I , we’re like diamonds in the sky

  تو و من، تو و من؛ ما مثل الماس های توی آسمونیم

  You’re a shooting star I see, a vision of ecstasy

  تو یه ستاره دنباله داری که میبینم، تصوری الهام آوری

  When you hold me, I’m alive

  وقتی در آغوش تو هستم زنده ام

  We’re like diamonds in the sky

  مثل الماس های توی آسمونیم

  I knew that we’d become one right away

  من میدونستم که ما سریع یکی میشیم

  Oh, right away

  خیلی سریع

  At first sight I felt the energy of sun rays

  در اولین نظر ، من پرتو (درخشش) های خورشید رو حس کردم

  I saw the life inside your eyes

  زندگی رو در چشمات دیدم

  So shine bright tonight

  پس امشب بدرخش

  You and I

  تو و من

  We’re beautiful like diamonds in the sky

  مثل الماس های توی آسمون زیباییم

  Eye to eye

  چشم تو چشم

  So alive

  بسیار روشن و سرزنده

  We’re beautiful like diamonds in the sky

  مثل الماس های توی آسمون زیباییم

  Shine bright like a diamond

  روشن و درخشان مثل یه الماس بدرخش

  Shining bright like a diamond

  مثل یه الماس میدرخشی

  We’re beautiful like diamonds in the sky

  مثل الماس های توی آسمون زیباییم

  Shine bright like a diamond

  روشن و درخشان مثل یه الماس بدرخش

  Shining bright like a diamond

  مثل یه الماس میدرخشی

  We’re beautiful like diamonds in the sky

  مثل الماس های توی آسمون زیباییم

  Palms rise to the universe, as we moonshine and molly

  دستامونو به سمت جهان و کائنات بلند میکنیم

  Feel the warmth, we’ll never die

  گرما رو احساس کن، ما هیچوقت نمیمیریم

  We’re like diamonds in the sky

  مثل الماس های توی اسمان

  You’re a shooting star I see, a vision of ecstasy

  تو یه ستاره دنباله داری که میبینم، تصوری الهام آوری

  When you hold me, I’m alive

  وقتی در آغوش تو هستم زنده ام

  We’re like diamonds in the sky

  مثل الماس های توی آسمونیم

  At first sight I felt the energy of sun rays

  در اولین نظر ، من پرتو (درخشش) های خورشید رو حس کردم

  I saw the life inside your eyes

  زندگی رو در چشمات دیدم

  So shine bright tonight

  پس امشب بدرخش

  You and I

  تو و من

  We’re beautiful like diamonds in the sky

  مثل الماس های توی آسمون زیباییم

  Eye to eye

  چشم تو چشم

  So alive

  بسیار روشن و سرزنده

  We’re beautiful like diamonds in the sky

  مثل الماس های توی آسمون زیباییم

  Shine bright like a diamond

  روشن و درخشان مثل یه الماس بدرخش

  Shining bright like a diamond

  مثل یه الماس میدرخشی

  We’re beautiful like diamonds in the sky

  مثل الماس های توی آسمون زیباییم

  Shine bright like a diamond

  روشن و درخشان مثل یه الماس بدرخش

  Shining bright like a diamond

  مثل یه الماس میدرخشی

  We’re beautiful like diamonds in the sky

  مثل الماس های توی آسمون زیباییم

  Shine bright like a diamond

  روشن و درخشان مثل یه الماس بدرخش

  So shine bright tonight

  پس امشب بدرخش

  You and I

  تو و من

  We’re beautiful like diamonds in the sky

  مثل الماس های توی آسمون زیباییم

  Eye to eye

  چشم تو چشم

  So alive

  بسیار روشن و سرزنده

  We’re beautiful like diamonds in the sky

  مثل الماس های توی آسمون زیباییم

  امتیاز شما به این اهنگ

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای
  آموزش موسیقی آنلاین و حضوری
  آموزش پیانو آنلاین ، کلاس پیانو

  نظرات شما