انلود و متن آهنگ Oh My God از Inna

 • اهنگ inna oh my god

  متن آهنگ Oh My God از Inna

  Oh my god, oh my god
  اوه خدای من، اوه خدای من
  Oh my god, oh my god*
  اوه خدای من، اوه خدای من
  So this kind of story
  پس اینجور داستانیه
  I don’t wanna say too much
  نمیخوام زیاد حرف بزنم
  A real vivid memory
  یه خاطره خیلی واضح دارم
  Of telling you with every touch
  که با هر لمس بهت میگفتم
  Don’t stop, don’t stop, don’t stop for a minute
  ادامه بده، صبر نکن، حتییه دیقه هم صبر نکن
  Let go, let go, let go ’cause I’m in it now
  رهاش کن، رها کن خودتو، چون منم همینکارو کردم
  I’m down for no sleep
  بخاطر کم خوابی افتادم
  So come and give me all that lush
  پس بیا و اون مشروبو بهم بده
  Don’t you go and
  نرو و
  *Waste time fighting the rhythm
  زمان رو برای جنگیدن با ریتم هدر نده
  This time all is forgiven
  این زمان تمامش بخشیده شده
  Be my sin for the evening now*
  برای این عصر گناه من باش
  I’m busy trying to forget you
  مشغول فراموش کردنم
  I’m really trying to regret you
  واقعا دارم تلاش میکنم نا دیدت بگیرم
  But every night I get reminded of what I’ve not got
  ولی هر شبیاد چیزی میافتم که ندارم
  You make my body your religion
  بدن من رو دین خودت کردی
  And now I’m praying that you keep your faith ’cause I
  و حالا دعا میکنم که ایمانتو حفظ کرده باشی چون من
  Oh my god, oh my god
  اوه خدای من، اوه خدای من
  You give me your oh my god, oh my god
  تو به من گفتی اوه خدای من، اوه خدای من
  You give me your oh my god, oh my god
  تو به من گفتی اوه خدای من، اوه خدای من
  You give me your oh my god, oh my god
  تو به من گفتی اوه خدای من، اوه خدای من
  You give me your oh my god, oh my god
  تو به من گفتی اوه خدای من، اوه خدای من
  So this kind of story
  پش اینجور داستان
  I don’t wanna say too much
  نمیخوام زیاد حرف بزنم
  A real vivid memory
  یه خاطره واقعا واضح دارم
  Of telling you with every touch
  که با هر لمس بهت میگفتم
  Don’t stop, don’t stop, don’t stop for a minute
  ادامه بده، صبر نکن، حتییه دیقه هم صبر نکن
  Let go, let go, let go ’cause I’m in it now
  رهاش کن، رها کن خودتو، چون منم همینکارو کردم
  I’m down for no sleep
  بخاطر کم خوابی افتادم
  So come and give me all that lush
  پس بیا و اون مشروبو بهم بده
  Don’t you go and
  نرو و
  *Waste time fighting the rhythm
  زمان رو برای جنگیدن با ریتم هدر نده
  This time all is forgiven
  این زمان تمامش بخشیده شده
  Be my sin for the evening now*
  برای این عصر گناه من باش
  I’m busy trying to forget you
  مشغول فراموش کردنم
  I’m really trying to regret you
  واقعا دارم تلاش میکنم نا دیدت بگیرم
  But every night I get reminded of what I’ve not got
  ولی هر شبیاد چیزی میافتم که ندارم
  And now I’m praying that you keep your faith ’cause I
  و حالا دعا میکنم که ایمانتو حفظ کرده باشی چون من
  Oh my god, oh my god
  اوه خدای من، اوه خدای من
  You give me your oh my god, oh my god
  تو به من گفتی اوه خدای من، اوه خدای من
  You give me your oh my god, oh my god
  تو به من گفتی اوه خدای من، اوه خدای من
  You give me your oh my god, oh my god
  تو به من گفتی اوه خدای من، اوه خدای من
  You give me your oh my god, oh my god
  تو به من گفتی اوه خدای من، اوه خدای من
  Don’t you go and
  نرو و
  *Waste time fighting the rhythm
  زمان رو برای جنگیدن با ریتم هدر نده
  This time all is forgiven
  این زمان تمامش بخشیده شده
  Be my sin for the evening now
  برای این عصر گناه من باش
  I’m busy trying to forget you
  مشغول فراموش کردنم
  I’m really trying to regret you
  واقعا دارم تلاش میکنم نا دیدت بگیرم
  But every night I get reminded of what I’ve not got
  ولی هر شبیاد چیزی میافتم که ندارم
  You make my body your religion
  بدن من رو دین خودت کردی
  And now I’m praying that you keep your faith ’cause I
  و حالا دعا میکنم که ایمانتو حفظ کرده باشی چون من
  Oh my god, oh my god
  اوه خدای من، اوه خدای من
  You give me your oh my god, oh my god
  تو به من گفتی اوه خدای من، اوه خدای من
  You give me your oh my god, oh my god
  تو به من گفتی اوه خدای من، اوه خدای من
  You give me your oh my god, oh my god
  تو به من گفتی اوه خدای من، اوه خدای من
  You give me your oh my god, oh my god
  تو به من گفتی اوه خدای من، اوه خدای من

  امتیاز شما به این اهنگ

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای
  آموزش موسیقی آنلاین و حضوری
  آموزش پیانو آنلاین ، کلاس پیانو

  برچسب ها

  نظرات شما